planning, coaching

Planning ingehaald door de werkelijkheid

Planning is ingehaald door de werkelijkheid in de huidige wereld. De pandemie maar ook klimaatverandering leert ons harde lessen.

Menig econoom maar ook elke planner zal naar zijn hoofd hebben gegrepen toen de pandemie uitbrak. Elk scenario kon de prullenbak is. En momenteel is elk scenario koffiedik kijken. Wat vandaag gebeurt had niemand 3 maanden geleden kunnen voorspellen.

De traditionele prognoses en methodieken leveren amper houvast op. Het consumentengedrag is drastisch verandert. De lockdowns per land zijn verschillend en per dag veranderen de regels. En de dramatische switch naar E-Commerce door consumenten is achteraf misschien logisch maar niet voorspelbaar.

Onzekerheid

Hoe de komende maanden er uit zullen zien is uitermate onzeker. Waar economen een verdere stijging van de werkeloosheid hadden verwacht voor de VS, is deze ineens behoorlijk gedaald. Wat wel duidelijk is dat nu meer dan ooit een end-to-end zichtbaarheid nodig is binnen supply chain management. Een supply chain die planning en uitvoering realtime aan elkaar koppelt op wereldwijde schaal.

Indien de huidige netwerkplatforms niet in staat zullen zijn om planning en uitvoering naadloos op elkaar te laten aansluiten, zal de vraaggestuurde logistiek niet goed mogelijk zijn in de huidige context. De tijdshorizon voor planningen is ernstig verkort en nu doorspekt met een toenemende onzekerheid. U heeft dus steeds minder tijd om te reageren en u heeft navenant minder keuzes.

Gecoördineerde controle van planning en uitvoering is van cruciaal belang voor de logistieke prestaties, of het nu gaat om crossdocking om het aanvullen van de detailhandel te versnellen en bevoorrading te vermijden, of het dynamisch verzenden van last-mile-zendingen om aan de leveringsvereisten te voldoen. Vraaggestuurde mogelijkheden, zoals uitstel, moeten door het hele leveringsnetwerk worden geweven.

De vraaggestuurde fabrikant

Vanuit het perspectief van de verzender zijn er veel variabelen waarvan u denkt dat u er weinig of geen controle over heeft, zoals kooppatronen van consumenten, brandstofkosten, verstoringen van de voorziening en capaciteitstoewijzingen. U kunt proberen statistische voorspellingstechnieken of zelfs machine learning toe te passen, maar deze variabelen zijn altijd moeilijk te voorspellen. Ongeacht hoe laag u de voorspellingsfout kunt veroorzaken, u zult altijd moeten reageren op realtime problemen.

One piece flow

Vandaag de dag moeten verladers een “weinig-en-vaak” -aanpak verwerken die is gebaseerd op samenwerking en consolidatie op het punt van oorsprong om kleinere hoeveelheden vaker te verplaatsen op basis van realtime vraagupdates. We moeten niet vergeten dat het de dominante filosofieën waren die stroomopwaarts in het toeleveringsnetwerk het afdwingen van minimale bestelhoeveelheden realiseerde om de efficiëntie te verhogen.

Goldratt

In feite is het mogelijk om over te schakelen naar kleinere bestelhoeveelheden en de kosten daadwerkelijk te verlagen, zolang de realtime zichtbaarheid van het netwerk en de samenwerking de variabiliteit voor alle handelspartners verminderen en de doorlooptijd van informatie vanuit een vraagperspectief in alle lagen en echelons elimineren.

Het suboptimaliseren van elke laag in het aanvoernetwerk, het scheiden van lagen met grote voorraadbuffers en de “gooi het over de muur” -mentaliteit die het bullwhip-effect stroomopwaarts in het aanvoernetwerk creëert, moet allemaal worden geëlimineerd om de bestelling van kleinere hoeveelheden van leveranciers terwijl de kosten gelijk blijven of zelfs worden verlaagd. Zodra alle handelspartners zicht hebben op het grote geheel – dat wil zeggen dat niemand tot het einde echt wordt betaald. Dan heeft een supply chain de kans om werkelijk te kunnen meebewegen met onverwachte schokken zoals veroorzaakt door een pandemie of klimaatverandering.