microchips

Breinchip oplossing voor Big Data?

IBM heeft een nieuwe chip ontwikkelt die meer lijkt op het functioneren van ons brein en afscheid neemt van de klassieke sequentiële berekeningen.

De nieuwe chip van IBM is nog verre het equivalent van het menselijk brein. Waar onze hersenen ongeveer honderd miljard neuronen heeft, komt de IBM chip niet verder dan een miljoen. Ongeveer de grootte van het brein van een bij. De rekenkracht van deze nieuwe chip is niet veel beter dan van het gemiddelde boekhoudprogramma. Toch is het een serieuze doorbraak in de chip ontwikkeling.

Patronen.

De traditionele chip voert zijn berekeningen stap voor stap uit, volgens een principe dat werd bedacht door de Hongaars-Amerikaanse wiskundige John Von Neumann. IBM’s TrueNorth-processor herkent patronen in data dankzij een netwerk van transistoren die zijn georganiseerd als de neurale netwerken in het brein.

En juist de patroon herkenning is van groot belang voor het analyseren van Big Data. De enorme hoeveelheid gegevens die Big Data oplevert is bijna niet te analyseren met de huidige computersoftware. het vergt veel mensenwerk en dan nog bestaat altijd de kans van bias. Dat probleem zou kunnen worden opgelost door deze chip die is gebaseerd op patroonherkenning zoals een mens dat ook kan.

In een video laten de onderzoekers zien hoe een enkele TrueNorth-chip uit de videobeelden geschoten vanuit een toren voetgangers, fietsers, auto’s en bussen herkent.

Toekomst.

Uit grote hoeveelheden data, schijnbaar ondoorgrondelijk, kan deze chip de mogelijkheid bieden om snel en effectief bruikbare informatie naar voren te halen. Juist snelle informatie analyse is van groot belang bij Big Data analyse omdat de patronen vluchtig zijn en daardoor de informatie zeer snel achterhaald is.

Deze doorbraak in chip ontwikkeling waar al  lange tijd naar gezocht werd, kan een kleine revolutie te weeg brengen. De toenemende complexiteit van onze wereld kan zodirect een stuk beter in kaart gebracht worden. Zorgen voor betere besluitvorming en tijdige informatie op belangrijke momenten. De vraag die ik dan nog heb: Zou deze chip dan ook hoofdpijn krijgen :)

Wetenschap artikel

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.