drones

Waarom Drones dreigen te mislukken.

Wat misgaat bij dit soort vraagstukken dat het eenzijdig belicht wordt. We zien de innovatie[ technisch] en stellen ons alleen de vraag hoe we de innovatie gaan toepassen[logistiek]

De maatschappij is echter op een punt aangekomen dat innovaties steeds meer een vergaande impact op ons sociale, maatschappelijke, milieu, veiligheid en ethische domein hebben.

Enkele duidelijke voorbeelden: Genetische manipulatie [gezondheid], Big Data[privacy – veiligheid] en dus ook drones.

Dus wordt het middel niet erger dan de kwaal? Wat zijn de veiligheidsaspecten, wat voor effect heeft het op arbeidsparticipatie, de bredere impact op ons dagelijks leven, wat zijn de milieu effecten?

Omdat we ons vooraf onvoldoende deze vragen stellen, worden we ingehaald door [subjectieve] maatschappelijke of politieke opvattingen. Daardoor bestaat de kans dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Vooral politici zijn beducht voor maatschappelijke weerstand, die via de social media zeer snel hype-achtige proporties kunnen aannemen.

Dan moet je als entrepreneur of ontwikkelaar niet vreemd opkijken dat je in de hoek wordt gezet. Zoals nu in de VS is gebeurd, waar een algeheel verbod op Drones wettelijk is vastgelegd. En dat is spijtig want juist in rurale gebieden kan een Drone prima uitkomst bieden voor bepaalde problematiek, zoals leveren van kleine medicijnpakketten of inzet bij rampen om snel basisvoorzieningen te leveren als het gebied onbereikbaar is.

Het is aan bedrijven, ontwikkelingscentra en universiteiten cs. om te zorgen dat hun innovaties vanaf de ontwikkeling binnen een bredere context worden beschouwd en ontwikkelt. Zodat voor de maatschappij duidelijk is wat de toegevoegde waarde en welke neveneffecten er zijn. Alleen dan kunnen we voorkomen dat we overvallen worden door plotse maatschappelijke weerstand, die in potentie elk goed idee in de kiem kunnen smoren.

zie ook: http://www.logistiek.nl/social/transport__distributie/discussies/553#reply_1362