segmentatie, supply chain

Schijnzelfstandigheid oorzaak CAO regelingen.

ZZP Nederland maakt ophef omdat in steeds meer CAO’s beperkingen en regelingen worden opgenomen die zelfstandigen treffen. Maar is dat echt zo’n probleem zoals ZZP Nederland doet voorkomen?

Laten we wel zijn. Er is een grote groep zelfstandigen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt opereren. Tegen zeer lage tarieven kunnen deze zelfstandigen amper het hoofd boven water houden. Vooral de concurrentiedruk van buitenlandse werknemers draagt hier aan bij.

Anderzijds is een organisatie als UWV verantwoordelijk voor dumping van werklozen op de zelfstandigen markt. Langdurig werklozen worden actief aangespoord om zelfstandig te worden. De eerste 3 jaar is dat verleidelijk vanwege de hoge kortingen. Maar daarna komt de klap. De werkloze blijk helemaal geen zelfstandige te zijn. Weet amper de functie van een bedrijfsplan, debiteurenrisico of zelfs netwerken voor opdrachten liggen niet binnen zijn competentie. Vaak via kennissen weten ze aan opdrachten te komen of via dubieuze intermediairs.

Voor opdrachtgevers, prijstechnisch ideaal. Niet de beslommeringen van dienstverband en lage tarieven. Zo creëren wij vanzelf een enorm groep van arme werkenden met steeds minder perspectief. Werknemers organisaties zien deze constructie als concurrentievervalsing ten opzichte van dienstverband.

En helemaal ongelijk hebben ze niet. De dienstenregeling van Europa functioneert niet goed. Ontduiking van arbeidswetgeving en fiscale regelingen is aan de orde van de dag. En de actieve rol van het UWV kan zeker als dubieus worden aangemerkt.

Het zijn niet zozeer de belemmeringen van CAO’s en overeenkomsten hindert. De regelingen zijn de afgelopen jaren steeds makkelijker geworden en met de komende flexwet wordt het voor werkgevers nog makkelijker. Dat werknemers organisaties nu deze misstanden proberen in te perken viel te verwachten. De Overheid faalt duidelijk in haar taak om ontduikingen aan werkgevers kant aan te pakken. Niet alleen werknemers hebben daar last van, maar ook werkgevers die wel volgens de wet willen opereren.

ZZP Nederland kan zich m.i. beter druk maken om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Strengere regelingen om zelfstandig te worden. Einde aan de actieve rol van het UWV en met werknemers organisaties om tafel gaan zitten om een goede verstandhouding te bewerkstelligen tussen werknemers en zelfstandigen. ‘Oorlog’ op de werkvloer zit niemand op te wachten.

NB: blijkbaar bestaat nog de illusie dat schijnzelfstandigheid niet bestaat. Dit ondanks kamerdiscussies en notulen en onderstaand onderzoek, wat een van meerdere onderzoeken inzake schijnzelfstandigheid is:

http://www.zipconomy.nl/2014/02/een-of-de-vijf-is-zzper-uit-noodzaak-merendeel-zelfstandigen-heeft-positief-motief-om-te-starten/