e-commerce

Succesvol E-fulfillment strategie realiseren.

Vele organisaties hebben de afgelopen een enorme diversiteit aan producten op de markt gebracht onder druk van de consumentenvraag. Hierdoor is een uiterst complexe global supply chain ontstaan.

Deze complexiteit draagt ertoe bij dat voorraden moeilijk beheersbaar zijn, veel kapitaal vastligt en marges onder druk staan. In dit stuk een aantal handvatten om weer grip te krijgen op uw supply chain.

Uitdagingen.

Hoe krijgt u weer grip op een supply chain waarbij de vraag van de klant steeds onvoorspelbaarder en wispelturiger is geworden? Bij toenemende onzekerheid wordt het gevaar van de bullwhip steeds groter. End-to-end samenwerking is dan meer dan ooit noodzakelijk.

Daarbij gaat het niet alleen om informatie maar ook om technologie en operationele samenwerking. Het harmoniseren van gegevens, zorg dragen dat door de gehele supply chain duidelijke en eenduidige performance indicatoren zijn ingeregeld. Maar ook het koppelen van de [toekomstige] klantvraag aan product design en de feitelijke productie.

Gezamenlijke forecasting

Ook wel bekend als CPFR zorgt ervoor dat de mogelijke klantvraag realtime beschikbaar is door de gehele keten. Web based oplossingen bieden hier goede oplossingen vanwege de relatief eenvoudige koppeling en de voordelen van internet standaards. U heeft direct inzichtelijk of de keten snel genoeg kan schakelen en waar de knelpunten gaan optreden.

Control tower.

Een supply chain tower is meer dan een centrale orderverwerking punt. Het zorgt er voor dat verschillende formaten van gegevens op elkaar afgestemd worden, monitort uw voorraad – en productie flows en synchroniseert dit met uw klantvraag. Aangesloten partijen zoals logistiek dienstverleners of distributeurs verkrijgen langs deze weg realtime informatie over orderstatus en verloop. Daarnaast kan de control tower over de gehele keten knelpunten vaststellen en daarvoor gerichte verbetertrajecten instellen om tot verdere optimalisatie te komen.

Sales en Operations planning.

S&OP harmoniseert uw feitelijke klantvraag niet alleen binnen uw eigen keten van inkoop tot sales maar ook de aangesloten partijen zoals leveranciers en logistiek dienstverleners. De keten kan hierdoor sneller reageren op afwijkingen en deze direct communiceren. Dit verlaagt de kosten in dek ten en verbetert de customer service levels.

Product introductie

Zorgen dat bij ontwerp van het product en de verpakking sales en marketing nauw is betrokken voorkomt onnodige tegenslagen bij het introduceren van een nieuwe formule in de markt. Klanten vragen steeds kleinere lot groottes en duurzamere verpakking. Dat vergt een nieuwe benadering van uw productontwerp. Ook is het van belang uw logistieke uitdagingen hier mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan Ikea die alle producten nu ‘plat’ heeft gemaakt voor optimale vervoersmogelijkheden tegen de laagst mogelijke kost.

Strategische inkoop

Het meest lastige is welke inkoop u centraal gaat regelen en waar decentraal de beste oplossing is. Economy of of scale is erg verleidelijk maar regelmatig blijkt decentraal een betere oplossing te zijn als het gaat om snel en flexibel te kunnen reageren. Deze uitdaging laat het belang van ketenbrede strategische inkoopstrategie waar dit soort vraagstukken nadrukkelijk worden onderzocht. Ook kan dan goed gekeken worden waar de inkoopvoorraad neergelegd moet worden.

Vendor management inventory

Voorgaande sluit aan bij inregelen van VMI. Het voordeel voor leveranciers is dat ze lagere voorraad kunnen aanhouden omdat ze direct de ontwikkelingen binnen de keten waarnemen. Voor beide partijen zijn er voordelen te behalen om de kosten van voorraad naar beneden te krijgen en een verbeterde flexibiliteit te realiseren.

Responsive supply chains.

Doordat aan de vraagkant de ontwikkelingen steeds onzekerder worden en de vraag sneller verandert is flexibiliteit en agiliteit van uw supply chain van groot belang. De tijd van grootschalige kostenvoordelen door massaproductie begint steeds meer op de achtergrond te raken. De toenemende differentiatie in de vraag en hogere service eisen stellen geheel nieuwe eisen. Kostenbeheersing en instandhouden van een goede marge zal nu verdiend moeten worden met een responsive supply chain.