Supply chain allianties als strategie

Supply chain allianties is een andere kijk op het stabiliseren van uw supply chain. Een pandemie, oorlog en een haperende toeleveringsketens, vereist een nieuwe blik op uw supply chain.

In de Verenigde Staten wordt dit wel friendshoring genoemd. In plaats van offshoring op grond van kosten of reshoring op grond van locaties, draait het om stabiliteit en gelijkvormigheid van partners. Daarbij draait het om maatschappelijk verantwoord ondernemen op wereldschaal. Met de komende wetgeving, ook op Europees niveau, zal dit de komende jaren van groot belang worden. De nadruk zal verschuiven naar zaken als mensenrechten, stabiliteit, klimaat en arbeidsomstandigheden. Waar mogelijk zullen landen die hier niet aan voldoen, uitgesloten worden.

Operationeel

Operationeel betekent het dat uw werkgebied een stuk kleiner zal worden. Voor supply chains een revolutie na 40 jaar van vergaande kostenbeperking en just in time denken. Voorstanders van vriendschappelijke alliantie wijzen op de enorme belasting van het milieu door de huidige supply chains. Niet alleen de voortbrenging van producten gebeurd vaak op een vervuilende manier onder slechte omstandigheden. Het transport over duizenden kilometer met zeevracht is zeer vervuilend. Niet alleen uitstoot van CO2 maar ook Methaan en stikstofoxide. Al deze stoffen dragen bij aan de opwarming van de aarde. Ter illustratie : In 2021 passeerde 1,3 miljard ton op 20.694 schepen (18.830 in 2020)het Suez kanaal. De belangrijke corridor tussen Azie en Europa. De vorming van kleinere, betrouwbare homogene economische blokken, zal dus een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren bij het tegengaan van de opwarming van de aarde.

De realiteit

Het verkorten en verduurzamen van supply chains zal geen gemakkelijke opgave worden. Niet alleen vanwege de complexiteit maar ook vanwege de bestaande afhankelijkheid. Zo komt 64% van de wereldwijde inkoop van kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waarvan een groot deel in handen is van machtige Chinese bedrijven. Volgens de Europese Commissie is China in 2020 zelf de belangrijkste producent ter wereld van 61% van het siliciummetaal, 67% van het germanium, 84% van het wolfraam en 87% van het magnesium en antimoon.

Dus ook al zou U onafhankelijk worden van een land als China, dat de toets der MVO kritiek niet doorstaat. Vooralsnog is dat operationeel niet mogelijk. Bij de huidige samenstelling van producten en de grondstoffen die eraan ten grondslag liggen, zal zelfs het reshoren van bepaalde productie, weinig zoden aan de dijk zetten.

Re-Engineering

Een oplossing is te vinden om de samenstelling van uw producten kritisch tegen het licht te houden. Meerdere universiteiten zijn druk bezig met het zoeken naar acceptabele, duurzame grondstoffen. Ook het recyclen van materialen kan een belangrijke bijdrage leveren, om uw keten humaner en klimaatvriendelijk te maken. Maar het zal zeker tijd gaan kosten. Organisaties die nu al hiermee aan de slag gaan, hebben zodirect een voorsprong.

Politiek

Een dergelijke grote paradigma verschuiving is eigenlijk alleen mogelijk als de politiek, met name Europa en VS, kaders schept en wetgeving instelt die ‘dwingen’ tot een meer mvo gerichte manier van werken.[level playing field] Dit dwingt de internationale handel tot een grondige herziening van hun manier van werken. Zoals gezegd is dergelijke wetgeving aanstaande vanuit Europa.

Maar laat dat niet het enige argument zijn. De veranderingen in ons klimaat gaan in een razend tempo. En niet ten goede. En vooralsnog wacht iedereen op iedereen, met zonder twijfel desastreuze gevolgen. Indien we op het huidige pad blijven, is er zodirect geen economie of handel nog over. Dat is geen worse case scenario maar een vaststaand gegeven.

Friendshoring

What is friendshoring