Voorraadanalyse. Methodes vergeleken.

Voorraadanalyse. Afhankelijk van het bedrijf dat u runt en de soorten inventaris die u heeft, kunt u verschillende methodes gebruiken. Hier de verschillende meest bekende methodes.

ABC analyse

ABC analyse is de meest bekende methode voor voorraadanalyse. Het is gebaseerd op het Pareto principe, dat stelt dat voor veel gebeurtenissen ongeveer 80% van de gevolgen voortkomt uit 20% van de oorzaken.
ABC analyse maakt voorraadanalyse eenvoudiger door al uw voorraad in drie categorieën te plaatsen, waardoor u meer inzicht krijgt in het type voorraad dat U opgeslagen heeft.

• A voorraad: deze voorraad heeft de hoogste waarde, meestal de hoogste winstmarges of verkoopopbrengst. Het zou uw hoogste prioriteit moeten zijn en zelden of nooit stockout.
• B voorraad: voorraad die regelmatig wordt verkocht, maar niet zoveel waarde heeft als A voorraad. Vaak inventaris die meer kost om aan te houden dan een inventaris.
• C voorraad: dit is de rest van uw voorraad die niet veel verkoopt en de minste inkomsten genereert, en die het grootste deel van uw voorraadkosten uitmaakt.
Met ABC analyse kunt u uw belangrijkste voorraad scheiden van de rest, zodat u er meer tijd en focus aan kunt besteden, winst kunt vergroten en kosten kunt beheersen. Dit stelt u in staat om verouderde voorraad te verminderen, de omloopsnelheid van de voorraad te optimaliseren en uw vraag voorspelling wordt accurater.

VED analyse

VED analyse is gebaseerd op voorraadwaarde en hoe belangrijk het is dat een artikel op voorraad is. Deze methode is handig voor productiebedrijven die veel componenten en onderdelen op voorraad hebben. Het verschilt van ABC analyse doordat het alleen rekening houdt met hoe noodzakelijk een item is voor de voortdurende werking van het bedrijf.

• Vitaal [vital]: Voorraad die op voorraad moet zijn
• Essentieel [essential]: Een minimale hoeveelheid van deze artikelen is voldoende
• Gewenst [desired] : Dit zijn optionele items

HML analyse

HML analyse wordt gemeten aan de hand van de eenheidsprijs van een artikel. Het verschilt van ABC analyse omdat het alleen rekening houdt met de kosten en niet met de verkoopwaarde van artikelen. HML analyse is handig om de kosten te beheersen en binnen het budget te blijven.

• Hoge kosten [high]: artikel met een hoge eenheidswaarde
• Gemiddelde kosten [medium]: item met gemiddelde eenheidswaarde
• Lage kosten [low]: artikel met een lage eenheidswaarde

SDE analyse

Deze voorraadanalysemethode is gebaseerd op de schaarste aan artikelen op de markt of hoe snel u ze kunt aanschaffen. Het wordt meestal gebruikt in bedrijven die te maken hebben met grondstoffen of artikelen met een lange doorlooptijd.

• Schaars [scares] : schaarse of geïmporteerde artikelen met lange levertijden
• Moeilijk[ difficult]: Voorraad met levertijden van weken tot 6 maanden
• Gemakkelijk [easy] verkrijgbaar: items die gemakkelijk kunnen worden verkregen

Analyse van de veiligheidsvoorraad

Veiligheidsvoorraad is de inventaris die het bedrijf aanhoudt om het risico op te beperken en stockouts te voorkomen. Bedrijven kunnen een veiligheidsvoorraadformule gebruiken om gegevens gestuurde beslissingen te nemen over het beheer van voorraadniveaus om de winst te maximaliseren.

De formule voor veiligheidsvoorraad is het verschil tussen uw maximale dagelijkse gebruik en doorlooptijd en uw gemiddelde dagelijkse gebruik en doorlooptijd:
(Maximaal dagelijks gebruik x maximale doorlooptijd) – (Gemiddeld dagelijks gebruik x gemiddelde doorlooptijd)

Zoals u kunt zien, zijn er verschillende manieren om uw inventaris te analyseren, afhankelijk van het type bedrijf dat u runt, maar het onderliggende principe blijft hetzelfde. Door uw voorraadanalysemethode te vereenvoudigen, kunt u eenvoudig prioriteiten stellen waar u uw tijd en aandacht aan wilt besteden, waardoor de efficiëntie van uw activiteiten toeneemt.

GMROI

GMROI [gross margin return on investment] is een voorraad analyse formule die door detailhandelsbedrijven wordt gebruikt om een bepaald deel van hun winstgevendheid te meten. Het meet de brutowinst die een detailhandelaar elk jaar maakt voor elke dollar aan voorraad die ze hebben gekocht. De formule is:
Brutowinstmarge ÷ gemiddelde voorhanden voorraadkosten

Na het uitvoeren van deze berekening moet het aantal in ieder geval hoger zijn dan één. Als het lager is dan één, betekent dit dat u geld verliest aan uw inventaris en geen winstgevend bedrijf bent. Een GMROI van 1,50 betekent dat u 150% van uw kosten winst maakt op uw voorraad.

Er is geen specifieke maatstaf voor GMROI. Het hangt af van uw branche. Branchespecifieke winkelverenigingen zijn goede bronnen voor dit soort benchmarks, net als het Retail Owners Institute.

Available to promise

Available to promise (ATP) is een voorraadformule die wordt gebruikt voor het analyseren van orderafhandeling. Het helpt de vraag van de klant te analyseren en de activiteiten aan te passen om hieraan te voldoen. Elke keer dat u bijvoorbeeld een afhaalmaaltijd bestelt via een app voor het bezorgen van eten, doorloopt de app de beschikbare formule om te beloven hoe lang het duurt voordat uw eten arriveert.

In formule vorm:
ATP = beschikbare hoeveelheid + levering (geplande orders) – vraag (verkooporders)
De ideale toezeggingstijd hangt af van de verwachtingen van de klant en verschilt per branche.

Voorraad omloopsnelheid

Uw voorraadomloopsnelheid laat zien hoe effectief u uw voorraad beheert. Het meet hoe vaak uw gemiddelde voorraad gedurende een bepaalde periode is verkocht.
Deze voorraadformule wordt berekend door de kosten van verkochte goederen te delen door de gemiddelde voorraad voor een bepaalde periode. Dus als uw gemiddelde voorraad het afgelopen jaar € 1.000 was en uw kosten van verkochte goederen € 10.000 waren, zou uw voorraadomloopsnelheid 10 zijn, wat betekent dat u uw voorraad tien keer hebt verkocht. In het ideale geval wilt u dit percentage zo hoog mogelijk houden, omdat het laat zien hoe snel u uw producten kunt verkopen en bewijst dat u geen te grote voorraad koopt en kapitaal verspilt.

Opslagkosten

Opslagkosten zijn kosten die worden gemaakt bij het opslaan en onderhouden van voorraden. Dit kunnen verzekeringen, magazijnruimte, apparatuur, beveiliging en arbeidskosten zijn.
Een voorbeeld van bewaarkosten kan een vorkheftruck zijn die nodig is om de voorraad in het magazijn te verplaatsen. Houdkosten worden weergegeven door de cumulatieve dollarwaarde van deze verschillende kosten. Ze kunnen afzonderlijk of gegroepeerd worden verantwoord.
Gemiddeld aantal dagen om voorraad te verkopen

Deze statistiek geeft aan hoe lang het duurt voor een bedrijf om voorraad te kopen of aan te maken en te verkopen. Het gemiddelde aantal dagen om voorraad te verkopen wordt als volgt berekend:

(Voorraadkosten van verkopen) x aantal dagen in het jaar
De gemiddelde dagen om voorraad te verkopen, waarschuwen de bedrijfseigenaar hoe lang het gemiddeld duurt om elk voorraaditem te verkopen.

Voorraadpercentage

Het stockout percentage is de verhouding tussen de totale stockout verliezen van een bedrijf en het totale aantal bestellingen, uitgedrukt als een percentage. Deze statistiek meet hoe effectief een bedrijf is in het beheren van de voorraad.
Stel dat u een kledingverkoper bent en uw voorraadpercentage wilt berekenen. Een manier om uw tarief te berekenen, is door uw totale verkopen na bestelling te delen door uw totale verkopen.

Dus als u € 100.000 aan verkopen deed, maar € 10.000 van die verkopen waren voor artikelen die in nabestelling waren, zou uw stockout percentage 10% zijn, wat hoog is. U zou willen kijken waarom en ervoor zorgen dat u het volgende kwartaal voldoende voorraad bij de hand had om dat percentage te verlagen.
Voor uw meest gevraagde en winstgevende voorraad wilt u dat uw voorraadpercentage zo dicht mogelijk bij nul ligt. Een hoog stockout percentage kan de klanttevredenheid schaden.

Links :

Retail owners institute

voorraadberekeningen

voorraadbetrouwbaarheid