lean, teamwork

‘Voordat je dingen maakt, moet je eerst mensen maken.’ Toyota

De behoefte aan verandering is een breed en gemeenschappelijk principe dat door elke directeur en manager wordt ondersteund. Dagelijks werken organisaties aan continue verandering.

Ondanks alle inspanningen slagen de meeste organisaties er niet in en vallen ze terug op de reflex van kostenreductie door het vrijgeven van personeel. Dus waarom slagen bedrijven er niet in om verandering te realiseren?

Valkuil.

Ik ben niet de eerste die een artikel over dit onderwerp schrijft. Google het web ervoor en tientallen artikelen geven u advies en stappen naar succes. Dus u downloadt en past degene toe die u het meest aanspreekt. Je maakt er een flitsende presentatie van die je aan het bord presenteert. Onder de indruk van uw presentatie geeft het bestuur een aantal extra middelen vrij om uw plan uit te voeren. U gaat vooruit en presenteert uw plan aan uw personeel. U kunt zelfs een externe consultant inhuren om u te helpen bij de wijziging. Aanvankelijk zie je vooruitgang. Het plan werkt!

2 jaar later. Ook hier Google je op internet voor een plan dat je organisatie zal verbeteren. Wat is er met de vorige gebeurd? Is dat mislukt of houd je jezelf voor de gek dat er zoveel is veranderd, dat je een ander plan nodig hebt? Het veranderen van uw organisatie gaat niet om uitgebreide en dure plannen en implementaties. Verandering gaat over mensen. Het gaat over jou!

Projecten.

Veelvoorkomende valkuil is dat het management voortdurend nieuwe plannen en implementaties opstelt om de organisaties te veranderen. We gaan in op Lean, 5S, six sigma, balansscorekaart, HRM-beoordelingen, enz. De bijna obsessieve honger om allerlei veranderingsplannen op de organisatie los te laten, overlaadt diezelfde organisatie. In plaats van daadwerkelijk te werken aan het veranderen van mensen, houden wij ons bezig met het uitvoeren van allerlei veranderingsprojecten. En niet alleen geven we vrij aan veel veranderingsprojecten in onze organisaties. We hebben ook de neiging om onze organisaties te ingewikkeld te maken. Meer informatie, meer gedetailleerde rapporten, meer vergaderingen die nooit op tijd zijn. Nieuwe aanwervingen, wijziging van ons organigram waarvan wij denken dat dat beter bij onze strategie past.

Maar eerlijk. Werkte het? Hoeveel heeft uw marge hierdoor vergroot? Natuurlijk verandert de wereld en uw markt de hele tijd, dus u bent blij dat u uw project hebt gedaan om bij te blijven. Inderdaad. Houd je goed. Maar is het niet het doel van een veranderingsproject om uw concurrentie voor te zijn? Ja, ik zeur je. De wereld is niet zo eenvoudig of zwart-wit. Maar denk er eens over na. Kunt u het succespercentage van uw veranderingsproject precies bepalen en duurt het? Als je kunt, heb je geweldig werk geleverd. Maar te veel kunnen dat niet.

Prestaties van wereldklasse

Continu veranderen gaat niet over continue projecten. Zoals Toyota zei: “Eerst mensen maken, dan dingen maken”. Kijk naar uw team en stel uzelf de vraag hoe uw organisatie of afdeling zal functioneren als u langere tijd weg bent. Zullen uw medewerkers het initiatief nemen om uw organisatie en de resultaten te blijven sturen? Zullen ze proactief actie ondernemen om fouten te corrigeren en het proces te verbeteren? Of zal uw organisatie / afdeling na enige tijd instorten omdat het teveel afhangt van uw aanwezigheid en begeleiding. Ben je jezelf in de onmisbare manager geworden?

De basis van elke organisatie van wereldklasse zijn in wezen niet de projecten die ze uitvoeren, maar de drive van de medewerkers om elke dag beter werk te leveren. Zelfs zonder dat jij de bestuurder bent. Die organisaties hebben hun mensen veranderd of de juiste mensen op de juiste plaatsen aangenomen. Verandering is voor die medewerkers een intrinsieke waarde geworden. Het is als ademen. Niet iets waar je over praat, maar iets wat je doet. Elke seconde van de dag.

In een dergelijke organisatie zijn medewerkers continu op zoek naar en verbeteren van de processen die ze uitvoeren. Het uitvoeren van excellente processen is wat organisaties voorop laten lopen, aldus Toyota. En daarvoor heb je geen briljante mensen nodig. Het gaat om houding, niet om intelligentie.

Verander mensen.

Dus hoe verander je mensen. Het begint bij jou als manager. Ben jij een rolmodel? Een voorbeeld voor uw personeel. En begeleid je je mensen op hun weg van verandering? Ben je bereid om indien nodig onopvallend te blijven of wil je graag een manager zijn die verandering wil afdwingen. Een belangrijke stap voor verandering is het loslaten van het management. Om de organisatie te bevrijden van de druk. Ja, dat leidt tot fouten. Maar als je continu rijdt, maak je dan ook geen fouten? Verandering gaat over leren. En de manier waarop mensen leren, is door fouten te maken. Leid vervolgens uw medewerkers om weer op de been te komen.

Eenvoud.

De beste processen zijn eenvoudige processen. Verminder de complexiteit van uw organisatie. Zoek naar de echte hefboomwerking die uw bedrijf drijft. Uitgebreide rapporten vertellen niet meer. Het zal je alleen maar verwarren. Hoe goed u ook bent opgeleid, uw beslissingen zijn gebaseerd op slechts een paar factoren. We houden onszelf voor de gek dat we tonnen informatie kunnen begrijpen en verwerken. Om simpel te zijn. Onze menselijke hersenen doen dat niet. Ze filteren, onbewust, de informatie. Wees daar in elk geval van bewust. Succes !

Lean manufacturering