logistics, supply chain

Is logistiek maatwerk niet te duur?

In de discussie[1] over de toekomst van supply chains is de rode draad dat de consument langs digitale weg zijn product volledig specificeert, besteld en op een dynamische locatie wilt afhalen. Houden we nog een betaalbare supply chain?

Focus op volume.
in de afgelopen decennia was de focus op volume een van de key strategieën om de kosten per eenheid zo laag mogelijk te houden. Ook in warehouses is een te grote differentiatie op SKU niveau niet alleen handling technisch een lastig verhaal, maar vaak ook een kostbare aangelegenheid. Veel organisaties draaien op dat punt de klok langzaam terug van logistiek maatwerk naar meer standaards.

Voorraad!

In het artikel [2] van Ir. Léon Peters en Dr.ir. Rob van Stekelenborg, staan een aantal belangrijke aanknopingspunten om een hoge service tegen een lage kost te realiseren. De juiste ontkoppel voorraad speelt daarbij een cruciale rol. Vaak worden toch order fluctuaties doorgegeven terwijl gebruik van de ontkoppel voorraad het probleem had kunnen oplossen.
Het andere belangrijke element wat beide heren onder de aandacht brengen is differentiatie van aansturing. Dit gaat niet alleen om de samenwerking in de keten maar ook het anders neerleggen van de verantwoordelijkheden van productie en distributie terug in de lijn.

Financieel management

Nog altijd weten vele logistiek managers niet wat de Cost to Serve zijn. Door de kosten verdeling over meerdere afdelingen is het samenvoegen en het komen tot een specifiek kostprijs, nog altijd een crime. Als alternatief gebruikt men vaak een gemiddelde kostprijs, waarbij men geen zicht heeft op de spreiding van het gemiddelde.  Hierdoor blijven veel onnodige kosten verborgen.

Wat vaak ook ontbreekt is een goede analyse van de financiele structuur van de supply chain. Niet zelden worden grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten over gefinancierd en vaak dubbel gedekt in de keten. Het elimineren van debiteurenposities en een duidelijk cashflow strategie door de gehele keten, kan aanzienlijke besparingen opleveren. Samenwerking tussen financiers, banken en logistieke providers in de keten, kan een dergelijke verbetering realiseren.

Consumentenparticipatie.

Maar waarom zouden we als bedrijven alles zelf willen doen? Is het echt noodzakelijk dat u elke klant in een specifieke straat of wijk zelf belevert? In veel buurten is het gebruikelijk dat burgers voor elkaar boodschappen doen of meenemen van de supermarkt. Waarom schakelen supply chains dit potentieel niet in?

Nu klanten op steeds meer locaties hun producten afhalen en statische afhaalpunten dynamisch worden, ontstaat een uitermate fijnmazig distributienetwerk. Als daar ook nog eens dag en avondleveringen aan huis aan toegevoegd worden stijgt de dropfrequentie en de dag tot dag vraag resulteert in een opwaartse druk op de distributiekosten.

De consument kan behalve met zijn vraag ook via de distributie opwaarts in de keten opschuiven. Wie ontwikkelt een app waarmee lokale burgers met elkaar verbonden zijn, hun vraag cumuleren en afwisselend de dichtstbijzijnde persoon verzoeken de producten mee te nemen op het afhaalpunt? Door de vraag die via de app wordt gegenereerd realtime door te geven in de supply chain, kan hier tijdig op ingespeeld worden. Ook ontstaat dan een beter beeld waar welke vraag gedurende een bepaalde periode ontstaat [forecasting] Een deel van de kostenbesparing op distributie kan dan teruggeven worden aan de klant om deze vorm van distributie aantrekkelijk te houden.

1) http://www.logistiek.nl/social/supply_chain_management/vragen/627?cmpid=NLC|logistiek|2014-10-31|Hoe_ziet_de_supply_chain_van_de_toekomst_eruit?
2) https://www.managementsite.nl/hogere-service-n-lagere-kosten