intelligentie

De intelligentie van uw organisatie

Er is geen twijfel dat de meeste bedrijven het belang begrijpen van de juiste informatie op de juiste plaats, bij de het juiste persoon en op het juiste moment. De economische druk is een wake up call voor bedrijven om hun marktpositie en hun interne prestaties opnieuw te evalueren.

Echter, veel bedrijven worstelen nog steeds om bruikbare informatie van en naar de werkvloer te krijgen. De vluchtige vraag van de consument biedt niet veel ruimte voor grote grote fouten en tijd om dat te herstellen. Elke beslissing wordt kritisch. Om dit probleem aan te pakken zijn bedrijven op zoek naar meer en betere informatie over hun bedrijfsprocessen. Alleen bij de meeste bedrijven ontbreekt het aan een strategische aanpak bij het opzetten van een bedrijfs- of supply chain brede business intelligence.

Bedrijfsmodel.
Een business model als onderdeel van de bedrijfsstrategie en corporate performance brengt in kaart hoe een organisatie economische vormen van waarde creëert en levert . Het omvat doel, strategie, structuur, processen en het beleid. De essentie van een business model is dat het de wijze bepaalt waarop de onderneming waarde levert aan haar klanten, het nodigt klanten uit om te betalen voor de waarde en zet deze betalingen om in winst. Als business intelligence wordt beschouwd als een strategische waarde voor de prestaties van de organisatie dient het dus opgenomen te worden in de business strategie en modellering.

De voor de hand liggende valkuil is de neiging van divisies en afdelingen hun eigen business intelligence te ontwikkelen en hun eigen gereedschap aan te schaffen . Een dergelijke aanpak verhindert dat een organisatie een geïntegreerde aanpak ontwikkelt van klant intimacy- en tevredenheid . Om door het silo probleem van organisaties heen te breken, dient Business Intelligence een executive sponsor te hebben dat er voor zorgt dat de IT-afdeling een bedrijfsintelligente strategie kan ontwikkelen en uitrollen.

Maar de echte antwoorden moeten door de operationele afdelingen geleverd worden. Naast de vaststelling en uitvoering van de departementale doelen, moeten ze ook de horizontale bedrijfsbrede doelen voor ogen houden en hun afzonderlijke bijdrage per afdeling vaststellen. Een dergelijke ontwikkeling zal de afhankelijkheden en mogelijke conflicten tussen afdelings doelen blootleggen. Op zo’n moment kan een bedrijfsbreed gedefinieerde strategie dergelijke problemen op te lossen. Bedrijven die in staat zijn om deze fundamentele hindernissen te overwinnen en te werken aan een efficiënt gebruik van de interne mogelijkheden zullen in staat zal zijn om de resultaten te maximaliseren.

Zakelijke informatie.
Eén van de belangrijkste maten voor de operationele prestaties van een organisatie is het vermogen om de juiste informatie te leveren en precies op tijd. Dit kan van real-time informatie tot jaarlijks informatie. Niet alleen ten opzichte van klanten, maar ook intern. Bedrijven hebben de neiging zich te richten op de operationele afdelingen zoals productie, vervoer of opslag. Maar in een geïntegreerde aanpak van business intelligence, is de nauwkeurigheid naar en binnen andere ondersteunende afdelingen minstens zo belangrijk. Financiële cijfers zoals bedrijfsresultaat, EBIT, C2C of Totale Operationele  kosten zijn bekend bij veel bedrijven. Geavanceerde value chain analyse kan essentiële informatie leveren over de componenten van dergelijke cijfers. Het kennen van de cijfers zonder te weten hoe uw bedrijf functioneert op dat niveau is vrij nutteloos.

Een dergelijke analyse zal ook kritische informatie over uw supply chain leveren. Van leverancier tot sales pipeline informatie. Verkoop conversie ratings kan essentiële planning informatie te leveren en voorkomen dat er plotselinge schokken zich voordoen in uw supply chain. Het delen van deze informatie in de supply chain inclusief aan uw partners voorkomt out of stock situaties. Het zal bijdragen om uw klanttevredenheid en retentie graad te verbeteren. Betrouwbaarheid is bekend als een van de belangrijkste SCM parameters.

Stroomlijnen informatie
Het sluiten van de interne lus wordt vaak genegeerd. Met behulp van een solide management systeem dat de Denim cirkel als uitgangspunt hanteert, zal de organisatie in staat stellen om constant oog te houden op haar prestaties. Een management systeem verbindt alle elementen die nodig zijn om het proces te blijven controleren op een effectieve en efficiënte realisatie. Het verbindt uw gedefinieerde doelen tot aan de operationele uitvoering van het werk zodat er duidelijke en  specifieke werkorders worden gecombineerd met doelen en normen.

Als gevolg van de juiste rapportage en follow-up bijeenkomst zal de organisatie de prestaties van de organisatie continue monitoren en controleren. De meeste bedrijven erkennen dit concept, maar al te vaak wordt het proces van KPI creatie en monitoring behandeld als een statisch proces terwijl het in feite een levend, voortdurende ademend en evoluerend proces is. Net zo goed als uw organisatie continue verandert, verandert de inhoudelijkheid van uw management systeem.

Analyse van de resultaten als een onderdeel van kennismanagement zal het niveau van uw medewerkers verder ontwikkelen en het niveau van uw processen verder  verhogen zonder dat u dure experts hoeft in te huren. De meeste van de antwoorden met betrekking tot operationele kwesties zijn beschikbaar binnen de organisatie, maar moeten alleen nog worden onthuld. Een goede business intelligence kan de transparantie van informatie en kennis in uw organisatie te vergroten. Het vereist een open uitwisseling van informatie tussen alle zakelijke functies.

Stappen naar succes.

  • Integreer uw business intelligence in uw business model en strategie
  • Zorgen voor een executive sponsor en rijden voor BI
  • IT ontwikkelt een geïntegreerde BI-strategie stappenplan
  • Ontwikkelen van bedrijfsbrede doelstellingen en KPI’s
  • Stroomlijn informatie met behulp van een gesloten management systeem
  • Verhoging van de intelligentie van uw bedrijf met behulp van een effectief kennismanagement aanpak.

Bronnen:
Operationele inlichtingen. Michael Lock 2010. Aberdeen Research
@Vise Zakelijke consultancy – Operationele prestaties & Management systemen.
Vermindering van de kosten van Business Intelligence met Open Source (itexpertvoice.com)
Contextuele Business Intelligence en Ad-hoc Analytics – SwiftKnowledge (swiftknowledge.com)
Smart besteden aan Business Intelligence (spendmatters.com)