wereld

De logistiek in 2016

Op de drempel van 2015 kunnen we terugkijken op een bewogen jaar. Enig economisch herstel maar zet het zich ook door? En wat betekent dit voor uw supply chain? Een korte blik in de glazen bol.

E-fulfillment.

Ook al zijn de groeiverwachtingen gematigd voor de logistiek, de bestedingsruimte voor de consument zal toenemen onder invloed van de belastingverlaging. Toch zal de consument elke euro omdraaien en voor de beste deal gaan. Dat betekent dat de consument tegen de laagste mogelijke kost, de beste service zal verwachten.

Verdere optimalisatie van uw E-Fulfillment kan er voor zorgen dat u tegemoet kunt komen aan de toenemende eisen van de klant tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Want de wens van de klant om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe geleverd wordt zal onverminderd door zetten. Bedrijven zullen zich nog meer moeten focussen op flexibiliteit en responsive supply chains.

Technologie.

De afgelopen jaren stond Big Data centraal als de ontwikkeling van de toekomst. Dat zal op zich niet veranderen maar ik verwacht wel dat er een pas op de plaats wordt gemaakt. Ondanks het potentieel zijn bedrijven nog niet echt in staat om het onderste uit de kan te halen. Mede omdat investeringen en de aanpassing van organisaties achter blijft. Veel bedrijven weten zich er nog niet echt raad mee en kijken de kat uit de boom.

Daarnaast vermijden bedrijven zeer grote investeringen in nieuwe technologie. Het feit dat technologie zo snel ontwikkelt maakt bedrijven terughoudend in grootschalige investeringen. Men zal het meer en meer gaan zoeken in kleine aanpassingen.

Duurzaamheid.

Nu het klimaatakkoord is getekend door 196 landen zullen meer landen vaart gaan maken met verduurzaming van hun economie. In welke mate en in welk tempo blijft nog de vraag maar de trend is onvermijdbaar. Daarnaast hebben steeds meer bedrijven last van de effecten van de klimaatverandering. Dat vraagt om meer focus op risicomanagement op dit punt.

Daarbij zal door de kleiner wordende kostenverschillen tussen economische machtsblokken, de toenemende eisen tav snelheid en flexibiliteit, bedrijven voordeel hebben om hun supply chains te verkorten en hun outsourcing strategie te reviewen.

Vele kleine stapjes

De tijd van hele grote veranderingen zullen naar de achtergrond verdwijnen en plaats maken voor organisaties die het zoeken in kleine aanpassingen. Beperkte investeringen die zich snel terugverdienen en ruimte laten om binnen enkele jaren weer snel om te schakelen. In een onzekere en vooral turbulente wereldeconomie is snel en flexibel handelen van essentieel belang. Voor supply chain managers de grote uitdaging om in deze logistieke oersoep het overzicht te houden.

Ik wens U veel wijsheid en een succesvol 2016 toe.