OEE, planning

Het belang van OEE

Een van de belangrijkste problemen voor de wereldwijd opererende fabrikanten, is de uitdaging om de prestaties van de verschillende productiesites goed te vergelijken. OEE kan het verschil maken

Ook al wordt er volop gebruikt gemaakt van ERP systemen die wereldwijde sites met elkaar verbinden. Uniforme en vergelijkbare rapportages blijken elke keer niet goed op elkaar aan te sluiten.

Standaarden.
De voor de hand liggende uitdaging is natuurlijk het toepassen van een algemene standaard in alle productielocaties. Echter, het verschil in cultuur, de maturiteit van de lokale sites, het lokale management en zelfs lokale wetgeving is vaak het probleem om transparantie te bereiken. Ook de keuze van de toepasselijke key performance indicators, en vooral daarover consensus verkrijgen, is een moeilijke weg.

Het ontbreken van standaardnormen weerhoudt bedrijven om een ​​groot deel van hun potentieel te ontsluiten. Suboptimale productie processen hebben niet alleen een effect op de productiekosten. Ook andere afdelingen zoals de distributie, verkoop, onderhoud hebben hier last van.

Wereldwijde informatie.
Een tweede strategische kwestie is de technische ontsluiting van de informatie. Dan komen we op het gebied van de Chief Intelligence Officer. Die dient met behulp van een set van tools, architectuur en platforms, er voor te zorgen dat de informatie van de verschillende sites gedeeld kan worden in een real-time omgeving en zelfs geanalyseerd kan worden. Dit vergt dat er standaards worden ontwikkelt voor de wereldwijde IT-omgeving. Herconfiguratie van uw massale ERP-systeem is niet echt aantrekkelijk vanwege de hoge kosten en lange doorlooptijden voor veranderingen. Daarbij vanuit gaande dat alle sites al realtime verbonden zijn.

Van bestuur naar werkvloer
De maturiteit van het bedrijf of het gebrek daaraan, wordt duidelijk als de wereldwijde organisatie haar wereldwijde strategie probeert te ontwikkelen, maar een dergelijke strategie nooit vaste voet krijgt. De implicatie van de wereldwijde verzameling van informatie werkt pas echt als elke site een dergelijke aanpak heeft ingezet helemaal tot op de werkvloer. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in een mondiale omgeving, is de uitrol van een dergelijke strategie is tijd en kosten consumerend en vereist een enorme inspanning en toewijding van het management . Echter, de terugkeer gemakkelijk opwegen tegen de kosten.

Drijfveren
Dat dergelijke informatie nodig is, is aangegeven in het onderzoek van de Aberdeen groep die onderzocht wat de belangrijkste drijfveren zijn in Manufacturing. 70% van de respondenten antwoordde dat “het verminderen van de operationele kosten, is een belangrijke drijfveer, gevolgd door ‘betere levering aan de markt’ met 38%. Het beheer van wereldwijde supply chains is aangevinkt op 36%, dat is verrassend laag in een wereld waar de wereldwijde supply chains steeds belangrijker is.

Belangrijkste elementen.
“Synchroniseren van indicatoren binnen de organisatie is een belangrijke strategie, vooral bij een poging om processen die de traditionele grenzen overstijgen in een productie-organisatie te beheren” wordt beschouwd als het belangrijkste probleem om op te lossen. Dergelijke statistieken kunnen van nut zijn voor ingenieurs bij het veranderen van productspecificaties of de gevolgen van een gewijzigde prognose of verwezenlijking daarvan te evalueren. Als wereldwijde business aan elkaar wordt verbonden, dan is een verandering in een van de schakels van invloed op de gehele keten.

OEE
Organisatorische Equipment Effectiveness om precies te zijn. Het belangrijkste bolwerk van OEE is de standaard manier van het berekenen van de prestaties van Manufacturing. Het is een hiërarchie van metrics die evalueert en geeft aan hoe effectief een productie-operatie wordt gebruikt. Het evalueert Beschikbaarheid * Prestaties * Kwaliteit. Wanneer deze binnen een Lean manufacturing programma, dat wereldwijd kan worden uitgerold, levert dat een standaard groep indicatoren op die tegen alle productielocaties kan worden geëvalueerd. De meeste ERP-systemen die een volledige productie-module hebben, voorzien vaak in dergelijke informatie.

Lean Manufacturing.
De belangrijke kwestie hier is de implementatie op de werkvloer. De statistieken zijn net zo betrouwbaar als de input van de werkvloer. Daarom dient de toepassing van dergelijke metrieken te worden ingebed in een bredere reikwijdte zoals een Lean Manufacturing programma. Een dergelijke programma voorziet niet alleen de inzet van de statistieken, maar ook de menselijke factor binende productie processen wordt meegenomen.  Immers, OEE is het resultaat van 3 delen waarvan Kwaliteit een van de belangrijkste drijfveer is voor elk bedrijf.

Benodigde stappen
Organisaties, bestuurders, moeten zich richten op  het belang van de mondiale normen voor hun productielocaties en technologie prioriteit te geven om de inzet van dergelijke normen te kunnen realiseren over de gehele wereldwijde organisatie.

Productie en IT dienen hun samenwerking te verbeteren met het oog op een wereldwijd platform dat de vereiste informatie stroom realiseert.

Focus op kwaliteit en consistentie. Zoals gezegd. De indicator is zo goed als de invoer van de gegevens.

Lean heeft bewezen dat het succesvol is voor vele jaren bij veel bedrijven. Lean is echter niet een operationeel probleem, maar een strategische beslissing, die de steun van de raad van bestuur vereist en kan alleen haar volledige potentieel bereiken als het breed geïmplementeerd wordt in de gehele organisatie

Voordelen.
• Verbeterde zichtbaarheid en prestaties in customer service en supply chain efficiency indicatoren
• Verbeterde zichtbaarheid en de prestaties op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en beschikbaarheid van statistieken binnen de gehele organisatie.
• Lagere totale operationele kosten.
• Scherpere nieuwe product doelen.
• Betere operator ervaring.
• Verbeterde analytisch vermogen om oorzaken te vinden en corrigerende maatregelen en preventieve acties sneller te kunnen nemen.
• Contextuele productie gegevens met andere financiële statistieken voor verbeterde bestuurlijke besluitvorming.
• Minder bedrijfs-en “schaduw” IT-budgetten in de organisatie.
• Verbeterde gebruiksvriendelijkheid en ROI van de huidige ERP- en BI-implementaties.
• Verbeterde ROI van investeringen op corporate niveau.

Bronnen:
Operationele Intelligence. Maart 2011, Matthew Littlefield, Mehul Shah, Aberdeen Research Group.
http://addvise.net.
Http: // www. Leaninstituut.nl