supply chain

Verkort uw supply chain

Recente lokale natuurrampen hebben aangetoond dat een wereldwijde toeleveringsketen zeer kwetsbaar is. De ramp in Fukushima en Thailand verstoorde de wereldwijde toeleveringsketens gemakkelijk. Dergelijke gebeurtenissen zijn voldoende reden om de lengte van een supply chain te heroverwegen.

Disrupties

Niet alleen natuurrampen kunnen de betrouwbaarheid van uw supply chain gemakkelijk verstoren. Ook laat de huidige financiële crisis zien hoe gemakkelijk kleine gebeurtenissen in grote rampen kunnen veranderen. Begonnen bij gebroeders Lehman, een domino van effecten als gevolg van een volledig internationaal gekoppeld financieel systeem, brengt nu zelfs de eurozone in gevaar.

De lengte van supply chains is de afgelopen decennia toegenomen. Gedreven door kostenleiderschap heeft outsourcing op mondiaal niveau de supply chain tot 7 lagen uitgebreid. Maar hoe betrouwbaar is uw supply chain en kunt u zo’n lange supply chain echt beheersen?

Die verre 7-lagen zijn vaak kleine productiebedrijven in landen als Thailand, China of Indonesië. Communicatie is moeilijk, taal- en cultuurverschillen zorgen voor meer complexiteit en realtime informatie over de planning is nauwelijks te verkrijgen. Dat brengt dus uw tijdige levering bij uw klanten in gevaar. Bedrijven beginnen al met het opbouwen van veiligheidsvoorraden binnen hun supply chain, om de onzekerheid weg te nemen. Dat is een volledige tegenspraak met de supply chain-strategie.

Kosten

Vanuit kostenoogpunt is het misschien nog steeds opportuun om zoveel niveaus te behouden, maar kent u echt het risico [beheer] van een dergelijke keten? Het berekenen van een dergelijk risico is vrij moeilijk, wat niet door veel bedrijven wordt uitgevoerd. Pas bij het uitbreken van een ramp wordt men geconfronteerd met de werkelijke kosten.

Ik zou bedrijven aanraden om opnieuw te rekenen. Voor uw directe kosten is het misschien goedkoper om tot 6 of 7 niveaus uit te besteden, maar als het gaat om de betrouwbaarheid van de toeleveringsketen, kan het verstandig zijn om uw toeleveringsketen in te korten en de zaken dichter bij huis te houden.

De voordelen liggen voor de hand. U krijgt te maken met leveranciers die u echt kent en waarmee u een solide en transparante, langdurige relatie kunt opbouwen. Het koppelen van realtime informatie is gemakkelijker, vooral wanneer cloudoplossingen zijn geïnstalleerd. bovendien reikt uw supply chain in ieder geval sneller en is het beter te beheren. Je kunt bovenop dingen zitten, wat bijna onmogelijk is bij echte lange ketens.

Supply chain disruptions