segmentatie, supply chain

Segmenteer uw supply chain

Supply chain segmentatie is het aanbrengen van onderscheid binnen uw klant kanalen met als doel uw service en de netto winst te optimaliseren.
De eerste stap is dat u uw product kenmerken onder de loep neemt en beoordeelt wat uw service model feitelijk is per segment. Dit kan al snel vrij complex worden, afhankelijk van de differentiatie van uw producten en de klanteisen waaraan u wilt voldoen. Toch zal segmentatie de complexiteit van uw supply chain uiteindelijk verlagen.

Om de segmentatie te bereiken moeten bedrijven door een uitgebreide en intensieve analyse van hun producten en klanten gaan. Het vereist dat u begrijpt hoe en waarom klanten hun bestelling plaatsen. Analyse laat zien welke combinaties mogelijk zijn binnen uw supply chain en  op welk specifiek punt dit gerealiseerd kan worden.
Ondanks de noodzaak om verschillende waarde proposities te bieden aan de verschillende klantsegmenten, kunnen bedrijven de synergie in de supply chain verhogen door gebruik te maken van het volume in de verschillende segmenten en daarmee de kosten te verlagen. Dit wordt gedaan door het nastreven van de schaalvoordelen. Dit staat bekend als verticale supply chain integratie.

Een andere mogelijkheid om het volume in verschillende segmenten beter aan te wenden is door het gebruik van standaard componenten bij het ontwerpen van producten . Ook al is sprake van configure-to-Order strategie en het online-segment door een Build-to-Order strategie wordt bediend, toch kan via gemeenschappelijk product design veel voordelen behaald worden.
Om te voorkomen dat uitstekende producten worden gemaakt, maar die uw supply chain volledig verstoren, is het van belang om processen te ontwerpen en in te voeren die de impact van de producten en hun specificatie in de supply chain voorspellen.

Ikea is succesvol overgegaan naar platte makkelijk stapelbare producten om de impact op de supply chain te minimaliseren en de kosten te verlagen, zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheden van het product design.

Door  product managers en ontwerpers / ontwikkelaars te helpen om de impact van hun nieuwe producten of product veranderingen te voorspellen op de totale operationele kosten en andere supply chain consequenties, kunnen zij bij hun ontwerpen hier meteen rekening meehouden en kostbenbewuster ontwerpen.

Sales & Operations Planning geeft  u de mogelijkheid om de verschillende productieprocessen te integreren. Een enkele, geïntegreerde Sales en Operations Planning (S & OP) proces in over alle supply chain segmenten heen, zal vraag, aanbod en voorraden op elkaar kunnen afstemmen, om op basis van de werkelijke en de verwachte vraag de juiste productiecapaciteit toe te wijzen.

De beste en meest belangrijke reden om segmentatie toe te passen, is klantwaarde. Als uw strategie en supply chain niet gesynchroniseerd met uw klant value propositie, zullen de  customer service levels dalen en inefficiënties toenemen. Supply chain segmentatie erkent dat er verschillende klantsegmenten verschillende behoeften hebben. Zorg voor een responsieve strategie gericht op snelheid, foutloze orderverwerking, hoge service levels en klanttevredenheid. Dit zal elk bedrijf helpen bij het bereiken van lagere voorraadkosten door de verhoogde responsiviteit die uiteindelijk gerealiseerd wordt bij supply chain segmentatie.