towers

Mega steden economie.

DHL heeft een uitgebreide studie gedaan naar toekomstige scenario’s van haar supply chain. Discussieer mee over de ontwikkelingen van de [Nederlandse] economie en de logistiek implicaties bij een mega steden economie

Uitgangspunt.

Mega steden zijn het centrum van handel, cultuur en politiek geworden. Zulke steden bleken nodig om ecologische, verkeer en logistieke uitdagingen aan te kunnen. De steden zijn hoogwaardig geautomatiseerd en gerobotiseerd. Het type banen is drastisch veranderd van productie naar dienstverlenend. Consumptie is verschoven van bezit naar rent-and-share. Een wereldwijde logistieke supergrid verbind de megasteden.

Effecten

De levensstandaard in de steden is exceptioneel hoog. Daarentegen zijn de rurale gebieden sterk achtergebleven. Dit leidt met enige regelmaat tot sociale conflicten. Het belang van natie staten is gedecimeerd. De megasteden en grote corporaties werken nauw samen met internationale organisaties zoals WTO en IPCC voor optimale handel en het beheersen van het klimaat probleem. CO2 is met 80% gereduceerd door veranderd consumptie gedrag en hoog efficiënte, CO2 neutrale  transport – energie oplossingen.

Tussen de steden is een hoge mate van specialisatie ontstaan op voortbrengingsgebied. First tier steden herbergen ‘leading centers of excellence’ waar 2nd en 3rd Tier steden zich specialiseren in realisatie  van gerobotiseerde oplossingen. Werknemers zijn veelal zelfstandigen die met het grootste gemak global opereren en zich ophouden in de steden. hun sociale kring is ook volledig internationaal georiënteerd.

Implicaties voor supply chains.

Transport en afhandeling van vracht voor de steden gebeurd ondergronds met AGV en volledig geautomatiseerde overslagsystemen. Interne transportsystemen doorkruisen de stad voor klein en personenvervoer. Eigen auto bezit bestaat niet meer. Producenten zijn gesitueerd aan de rand van de megasteden voor snelle levering naar de stad toe.

Logistieke dienstverleners zijn de belangrijkste spelers in het veld geworden. Niet alleen om het feitelijk vervoer te regelen, maar zij beheersen ook de data ten aanzien van alle goederen – retourstromen. Producenten concurreren niet meer maar werken in een Co-Optie systeem. De belangrijkste economische activiteiten is binnen en tussen de mega-steden.

Om duurzaam en kosten effectief te opereren zijn megaschepen van lichtgewicht materiaal ontwikkelt. Op zeer grote hoogte [>10km] vliegen onbemande crafts die goederen snel van stad tot stad brengen. Over de spaarzame wegen rijden mega trucks die in geautomatiseerd konvooi rijden. Leveringen naar rurale gebieden is geminimaliseerd. Bewoners moeten naar de hubs van de steden komen voor het ophalen van hun goederen. Het 3D printen heeft zijn plek veroverd in elke woning. Aanleveren van datastreams en basis producten wordt beheerd door de logistieke dienstverleners.

De switch van eigendom naar rent-and-share zorgt voor een sterk gedifferentieerde vraag en aanbod van sharing services. Logistiek dienstverleners beheren uitgebreide boekingsplatforms waarop de consument realtime zijn behoefte kan aangeven. Data veiligheid is hierdoor nog belangrijker dan ooit te voren.

Wat denkt u?

Zullen bovengenoemde effecten in een mega steden economie’ werkelijk ontstaan. ? wat zijn volgens U de effecten voor de Nederlandse logistieke sector? Als leidraad heeft DHL 14 key factoren benoemd die in deze tabel verklaard worden. Discussieer mee en vul de enquete in.  Hoe zullen de veertien indicatoren zich volgens U ontwikkelen bij een mega steden  economie?

Vul hier de enquête in.

Toelichting op de indicatoren

Nadat de vijf reeksen zijn behandeld zal ik een rapport opstellen waarin de uitkomsten van de vijf surveys naast elkaar worden gelegd en ontstaat een beeld hoe Logistiek Nederland verwacht dat de toekomst zich zal ontwikkelen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld met DHL zodat zij de gegevens kunnen incorporeren in hun wereldwijde studie.

Bron:
DHL Delivering Tomorrow. Logistics 2050. A Scenario Study. ISBN 978-3-920269-54-2.
publicatie onder schriftelijke toestemming van DHL Germany.