barriere

Recruiters creeeren schotten in de markt.

Binnen de huidige markt waarin het aanbod de vraag sterk overtreft, wordt elke kandidaat afgerekend op een bijna onhaalbare perfect match. Dit leidt op den duur tot ongewenste specialisatie en lagere arbeidsmobiliteit.

Feitelijk zetten recruiters en opdrachtgevers de markt steeds vaster. Door hele specifieke eisen te stellen, maken ze de spoeling voor zichzelf steeds dunner. Door het vele aanbod is dit bij elke crisis, de standaard reflex om de stroom aan reacties en aanbiedingen in te dammen.

Daar staat tegenover dat een kandidaat, wil deze succesvol zijn, dus gaat streven naar die exacte match en gaat zich specialiseren. Dat heeft als grote nadeel dat cross-overs worden uitgesloten. Op korte termijn zijn opdrachtgevers en recruiters even in het voordeel. Op lange termijn is de markt zwaar in het nadeel en daarmee ook de bedrijven die goede kandidaten zoeken.

Want zo dynamisch en snel de marktvraag naar kennis en ervaring kan veranderen, zo traag is de kandidaat die in de meeste gevallen niet even zich kan laten omscholen, laat staan dat hij / zij ineens de benodigde ervaring heeft. Hierdoor ontstaan continue mismatches in de markt. Zolang de markt een aanbodoverschot heeft is dat geen probleem. Als zodirect de markt kantelt en de vraag stijgt, dan hebben bedrijven direct een probleem. De gewenste kandidaten zijn meteen schaars en kunnen direct hoge eisen gaan stellen in bijvoorbeeld de vorm van hoge lonen of uurtarieven.

De kortzichtigheid zit in de wijze waarop criteria worden bepaald voor een functie. Men slaat door in het formuleren van eisen die direct worden betrokken uit de functie en legt daar vervolgens de nodige ervaringseisen bij. Het resultaat is dat eigenlijk alleen de persoon die al jaren die functie bekleed, of een precies dezelfde functie bij een ander bedrijf, uiteindelijk in aanmerking komt.

Er wordt dus niet gekeken naar de competentie en ontwikkelingsmogelijkheid van andere kandidaten. Daar doen bedrijven zich op dat moment ernstig tekort. Want door dergelijke criteria haal je dus precies hetzelfde binnen als je al jaren heb zitten op die functie. Het bedrijf zal dus geen ontwikkeling kennen, maar altijd hetzelfde blijven doen.

Juist nu zouden recruiters cs. opdrachtgevers op deze valkuilen moeten wijzen. Voor een goed functionerende organisatie maar ook arbeidsmarkt is competentie uiteindelijk belangrijker dan hele specifieke kennis. [de spreekwoordelijke uitzondering daargelaten] Maar zeker op bestuurlijk en management niveau snijden bedrijven zich momenteel in de vingers. Als de markt gaat aantrekken, en de signalen wijzen daarop, dan kan het nog wel eens pijn gaan doen. Schaarste, snel stijgende tarieven en uw organisatie staat stil doordat men vooral veel van hetzelfde wilde en te weinig aandacht had voor de ontwikkeling van de organisatie in brede zin.