management

Supply chain talent wordt schaars.

Elke HR manager en Executive zal bevestigen dat het ontwikkelen van supply chain talent van groot belang is. Onderzoek van supply chain insights laat echter zien dat we de boot dreigen te missen.

Valkuilen.
Nog altijd blijkt woord en daad niet op elkaar aan te sluiten. Supply chain is nog altijd niet sexy genoeg. Achterkamer operaties. Ook blijven veel Seniors te lang zitten op hun plaats waardoor er weinig doorstroming is in een organisatie. Maar het grootste probleem is dat organisaties vaak wel talent plannen hebben voor top functies maar niet voor middenkader functies, waar juist het gat valt.

Kritische posities.
Met de veranderingen in de supply chain worden middenkader en specialistische functies steeds belangrijker. Denk aan Sales & Operation planners, demand planning, SC project support en management, data analisten maar ook op customer service afdelingen wordt goed middenkader steeds schaarser.

Lange tijd rekenden bedrijven op de arbeidsmarkt of betrokken middenkader bij uitzendbureaus en intermediairs. Dat ging lange tijd goed omdat veel van deze functies redelijk generiek waren en de uitwisselbaarheid tussen bedrijven en sectoren op dat punt redelijk groot. De omnichain uitdaging vergt geheel andere capaciteiten van het middenkader, waardoor het nu zoeken is naar de bekende speld in de hooiberg.

Talent problemen.
De veranderingen in de supply chain maar ook de arbeidsmarkt zorgt voor een dubbel snijdend mes. Enerzijds zal de komende jaren ervaren sleutelpersonen in uw organisatie vertrekken en anderzijds is de opvolging met nieuw talent maar moeilijk te realiseren.

Het opvolgende effect is dat bedrijven hard gaan concurreren om de schaarse toptalenten. Dan dreigt dezelfde problematiek als in de ICT markt. Een sterk opwaartse ontwikkeling van loon en vergoedingen om het ‘laatste’ talent toch vooral binnenboord te halen. Voor de supply chain sector een nachtmerrie, vanwege de eeuwige druk op marges.

Wereldwijde uitdaging.
Op wereld niveau speelt nog een andere factor. In Europese landen en de Verenigde Staten zijn goede tot zeer goede opleidingen beschikbaar, zoals CSCMP en APICS.  In de opkomende markten zoals de Brics landen zijn die opleidingen maar sporadisch beschikbaar. Toch hebben juist de Brics landen grote behoefte aan talent. De andere beloningsstructuren en hoogte voorkomt dat er een uitruil plaatsvind op internationaal niveau. Daardoor blijft de ontwikkeling van de supply chains in die landen achter bij het Westen.

Talentontwikkeling.
De grootste gaten zitten volgens het onderzoek bij het trainen van bestaand personeel, cross of omscholing en bijbehorende salariëring. Dat laatste hoeft niet te betekenen dat salarissen drastisch omhoog moeten, maar de beloningspiramide van uw organisatie is toe aan een stevig herziening. Dat vereist maximale focus van het executive level om dit te bewerkstelligen. Want ondanks dat elke organisatie het belang van training onderschrijft is het vaak maar matig gesteld met de opleidingstrajecten. Het is vaak de eerste post waarop bezuinigd wordt.

Competenties.
De huidige generatie van studenten komt veelal van business schools of een niveau direct daaronder. Ze zijn daardoor vaak goed geëquipeerd om te werken in teams en het uitwerken van concepten. De veranderingen in de supply chain vergt echter dat studenten hun competenties op creativiteit, holistisch denken en analytische vaardigheden moeten vergroten.

Aanbevelingen.
Zorg dat het middenkader, met name de specialisten zoals planners, zich meer gewaardeerd voelen. Niet langer de planning de schuld geven dat planning en realiteit niet op elkaar aansluiten. Dat is inherent aan de dagelijkse gang van zaken waar de vraag steeds meer fluctueert.
Ontwikkel een supply chain competence center. Binnen het competence center kan u zorgen dragen voor functie ontwikkeling, training, job rotatie, herscholing en talent ontwikkeling.
Zoek uw talenten buiten de gebaande kaders. Doordat de vraag vanuit organisaties sterk toeneemt maar het aantal supply chain studenten amper toeneemt, ontstaat een ratrace. Kijk of een student, uit een andere richting, de benodigde competenties heeft zoals analytische vermogens. Het is niet noodzakelijk dat talent een supply chain achtergrond heeft. Die kennis kunt u in-house trainen. Het gaat om de competenties an sich.
Cross train uw personeel. Zorg voor multifunctionele talenten die door de organisatie heen bewegen. Voor toptalent bestaan hier al programma’s voor. Pas dit ook toe op uw middenkader

De gehele organisatie en ook executive level dient doordrongen te zijn van het belang dat U vandaag nog aan de slag gaat met de ontwikkeling van uw supply chain talent. Anders is dat zodirect uw zwakste schakel in de uiterst competitieve omnichain.

http://www.supplychain247.com/paper/supply_chain_talent_a_broken_link_in_the_supply_chain