quick response

Quick Response Management

Quick response management is een oude maar niet al te bekende theorie die u leert omgaan met variaties. Door de toenemende unieke eisen van consumenten, differentieert de supply chain maar neemt ook de product -en proces complexiteit steeds verder toe.

Om toch de kosten in de hand te houden hebben veel organisaties Lean en Six Sigma omarmd om hun processen te standaardiseren. Daarbij lopen ze op enig moment tegen het probleem aan dat hoog complexe producten / processen lastig standaard te maken zijn.

Quick Response Management is een filosofie die al 20 jaar geleden is ontwikkeld door prof. dr. Rayan Suri. Zijn filosofie gaat verder waar Lean-Six Sigma geen soelaas meer biedt.  Accepteer de variaties in uw processen waar deze van strategisch onderscheidend belang zijn.

Intern draait het om het verkorten van interne doorlooptijden op de werkvloer en op kantoor zodat de interne reactiesnelheid kan worden verhoogd. Extern draait het om sneller en effectiever reageren op vragen van klanten en slimmer communiceren met toeleveranciers, zodat producten sneller kunnen worden ontworpen en geleverd op basis van klantspecifieke vragen.

Het reduceren van de Manufacturing Critical-path Time is de volgende fase in de maturiteit van organisaties om het hoofd te kunnen bieden aan enerzijds kostendruk en anderzijds de toenemende unieke vraag vanuit de klant.

Interessante links: Center for Quick Response Manufacturing, University of Wisconsin