kapitalisme

Kapitalisme heeft een nieuwe visie nodig.

Michael Porter, Harvard University professor, legt uit waarom zakelijke leiders zich moeten richten op gedeelde waarde. Porter beveelt een aanzienlijke heroverweging aan van onze huidige door kapitalisme gedreven maatschappij.
Een die niet alleen het bedrijf ten goede komt zoals in nettowinst, maar ook de maatschappij en het milieu ten goede komen. Een dergelijke verandering in het denken met Porter is een beetje verrassend, maar ook van harte welkom.

Porter erkent dat het bedrijfsleven en de samenleving te veel los staan van elkaar, hoewel beide elkaar nodig hebben. De laatste decennia waren bedrijven te veel gericht op winstmaximalisatie en duwde producten op de markt, waarvan het echte voordeel voor de samenleving kan worden betwijfeld. Het ging alleen over het  verkopen van producten zonder rekening te houden met de vraag of dat product of dienst daadwerkelijk het belang en de behoefte van de klant en de samenleving ten goede komt. Ook deze strategie negeerde de milieu-effecten van een onbeperkte push voor consumptie. De meesten van ons realiseren zich nu meer en meer dat grondstoffen zeldzaam aan het worden zijn en onze toekomstige economische inrichting drastisch zal veranderen.

Het bedrijfsleven moet weg van het korte termijn winstdenken en rekening houden met de lange termijn economische waarden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, de maatschappij en het milieu delen gemeenschappelijke waarden die in de bedrijfsstrategie opgenomen dienen te worden. In feite dient de uitdrukking “wat goed is voor het bedrijfsleven is goed voor de samenleving” worden omgebogen naar “wat goed is voor de samenleving en het milieu is goed voor het bedrijfsleven”

Niet langer is milieuvriendelijk alleen voor een kleine groep idealisten, maar is ook van grote economische waarde. Producten en diensten moet worden afgestemd op wat echt goed is voor mensen uit oogpunt van gezondheid en in de lijn wat goed is voor het milieu. Bedrijven moeten een nieuwe visie van gedeelde waarden met de omgeving en de maatschappij ontwikkelen waarmee zij een onderscheidende propositie creëren. Dit zal het bedrijfsleven de kans geven om nieuwe markten te bereiken en deze te koppelen aan nieuwe klanten waardoor een nauwere integratie met de samenleving ontstaat.

Een voorwaarde is dat wettelijke voorschriften een gelijk speelveld creëren. Al zijn er al veel vrijwillige programma’s en initiatieven, maar het verandert niet het algemene denken, laat staan het totale systeem. Incidentele programma’s  door bedrijven of eenzijdige overheidsmaatregelen zal de economie uit balans brengen. Het vereist een wereldwijde benadering om ons huidige kapitalistische systeem te veranderen.

Fair Trade is een goed voorbeeld hierbij, maar het nadeel is dat het opereert vanuit een vaste verdeling van de welvaart. Bedrijven moeten samenwerken om meer waarde te creëren voor alle deelnemers in de supply chain. Het gaat over sociale verantwoordelijkheid en het is in het eigen belang van de ondernemingen op de lange termijn.

MVO is alleen niet genoeg. Het bedrijfsleven dient een wereldwijde inspanning verrichten. Gelukkig nemen meer en meer bedrijven hun verantwoordelijkheid en zijn een voorbeeld voor anderen.Wij zullen hiervan moeten leren en onze manier van zaken doen te transformeren in de tijd.

Een duidelijk punt van kritiek op Porter claim is dat heroverweging van het kapitalisme misschien niet genoeg is. Het kapitalistische systeem heeft te veel drijfveren die ervoor zorgen dat mensen streven naar korte termijn winst en succes.  Het installeren van wettelijke voorschriften kan dit verminderen en beheersen tot een bepaald niveau, maar het echte probleem ligt in het systeem zelf.  Misschien heeft het kapitalisme zijn beste jaren gezien en is het tijd om afscheid te nemen en een compleet nieuw systeem op te bouwen. Mogelijk helpt de voordracht van Porter hierbij. Hopelijk. Want veel tijd hebben we niet meer.

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=LrsjLA2NGTU&feature=youtu.be

Gerelateerde artikelen:
Michael E. Porter: The Big Idea: Creating Shared Value (huffingtonpost.com)
Capitalism and CSR (sriportfolio.wordpress.com)
Corporate Social Responsibility CSR 2.0 (jayaribcm.wordpress.com)
How CSR legislation is building responsible growth (sriportfolio.wordpress.com)
Blog Post: What is good for business is not necessarily good for society! (gurteen.com)