Flexibele warehouses

Warehouses worden door E-commerce ontwikkelingen steeds meer geconfronteerd met een toename van Sku’s en piekmomenten in de vraag. Dit leidt in vele gevallen tot congestie in het warehouse en verslechtering van de leveringsprestatie.

Echt verwonderlijk is dit niet. De meeste warehouses zijn veelal statisch ingericht. Een vaste picking zone, overslag punten en vaste geautomatiseerde banen die bij piekmomenten overbelast worden. Daarnaast bedient men vaak vanuit hetzelfde warehouse zowel de B2B als de B2C. Een mix van complete grote orders naast de vele ‘losse’ eenheden die voor de E-commerce bedoeld zijn. Hieronder bespreek ik een zestal strategieën die u kunt volgen bij het inrichten van uw warehouse om de dynamiek van E-commerce in uw warehouse op te vangen.

Meerdere area’s.

Fine picking area’s raken snel overbelast bij piekmomenten zoals bij commerciële acties. De warehouse manager moet balanceren tussen kosten en bijplaatsen van [tijdelijk] personeel. Maar ook dan is de capaciteit van de picking area gelimiteerd door beperking van ruimte. Dit gaat niet alleen om picking maar ook om verzamel en expeditie area’s.

Flexibele warehouses dienen de mogelijkheid te bieden om meerdere picking zones in te richten om pieken op te vangen. Dit dienen geen statische gebieden te zijn maar zones die afhankelijk van het type product en het moment worden ingericht om tegemoet te komen aan de vraag.

Fast versus slow movers.

De dynamische picking zones worden mede op basis van de omloopsnelheid van het product ingericht. Splits de fast en slow movers naar gebied. Zorg er ook voor dat uw software kan omgaan met de dynamische zones. Veel warehouse systemen vereisen veel parametrisering als u gaat schuiven met uw gebieden en locaties

Flexibele picking technieken.

Veel warehouses zitten vast aan een bepaalde methode van picking die niet kan meebewegen met de dynamiek van de artikelstroom. Vaak staan deze gefixeerd in het warehouse waarover alle types picking artikelen worden verwerkt. Hierdoor kunnen de verschillende type orders in het gedrang komen door overbelasting van het systeem. De ene stroom blokkeert de andere. Scheiding van stromen en verschillende types racking, picking modules of zelfs flexibele wanden dragen ertoe bij dat uw stromen kunt scheiden.

Zogeheten A-frames zijn goed geschikt voor kleine snellopende artikelen die een gelijkende verpakking kennen. Put to Light stations kunnen aangeven welke artikelen bij elkaar kunnen in een omdoos voor dezelfde klant. Via ‘goederen-naar-persoon’ systemen komen artikelen uit verschillende plekken van het warehouse naar de medewerker. Daarnaast bieden carroussels de mogelijkheid veel kleine artikelen op 1 punt te picken en door te sturen over specifieke banen naar een van de meerdere expeditie zones.

Meerdere banen

Conveyors of afhandelingsbanen dienen de mogelijkheid te geven om afhankelijk van het type product of type stroom, verschillende routes te kiezen. In veel warehouses worden alle artikelen uiteindelijk over dezelfde banen, kruispunten en stations geleid naar hun uiteindelijke exit bestemming.

Zorg dat uw conveyors multirouting kan verwerken. Dit geld dan ook voor uw software die de conveyors aanstuurt. Pakketten die direct klaar zijn, dienen via korts mogelijke route naar de expeditie te gaan.[early out]  artikelen die meerdere handelingen kennen, zoals bijvoegen van artikelen in dezelfde ompak, gaan gericht over de conveyors en alleen die stations te passeren waar de handelingen verricht worden.

Goede scansoftware.

Veel warehouses kennen vaste geautomatiseerde scanningssoftware. Bij toenemende variëteit in SKU en de noodzaak tot samenvoegen van artikelen, blijkt dit regelmatig een belemmering te zijn. Uw software en scanningspunten dienen flexibel ingericht te worden zodat zowel automatische als aanvullende handmatige scanning mogelijk is om goede samenvoeging van artikelen mogelijk te maken.

Kostenbesparing op verpakking.

Lange tijd richtte warehouses zich op standaard verpakking en ompakking om zo kosten efficiënt in te kopen op verpakking. Maar meer en meer richten vervoerders zich niet alleen op gewicht qua prijs maar ook op kubieke meters ruimte. Het combineren van artikelen in de kleinst mogelijke verpakking, is niet alleen klantvriendelijk maar ook uiteindelijk kosteneffectiever. Ook vanuit milieubelasting is de juiste omdoos beter dan een standaard verpakking die vaak extra gevuld moet worden met opvulmateriaal om de artikelen te ‘zekeren’ in de omdoos.

Samenvattend.

Steeds meer warehouses worden geconfronteerd met een toenemende druk op de [juiste] voorraad, toename van SKU en doorlopende piekmomenten met een sterk uiteenlopende vraag vanuit verschillende marktkanalen. Deze dynamiek vanuit de markt dient zich terug te vertalen in de inrichting en aansturing van het warehouse. Flexibele apparatuur, software dat zich sneller laat parametriseren, multi routing oplossingen en een dynamische inrichting van uw warehouse. Bij de huidige markt kan elk marktkanaal net zo snel groeien als krimpen. Zorg dat uw warehouse mee kan ademen met deze markt bewegingen.