flexibel

Flexibiliteit op alle niveaus

In een steeds sneller veranderende markt is flexibiliteit het antwoord. In die flexibiliteit stellen we de werkvloer echter onvoldoende in staat mee te bewegen. 

Verbeterprogramma’s

Het ontwikkelen van verschillende verbeterprogramma’s gebeurt veelal op hoger management en directieniveau. Van daaruit worden agility teams ingesteld, lean programma’s opgesteld en uitgerold. Allemaal voor goede redenen binnen de huidige markt. Maar degene die het snelst kan reageren is de werkvloer zelf.

Momenteel ondergaan bedrijven ook qua type werknemers een sterke wisseling door. De babyboomers gaan met pensioen en de millenials komen met een geheel andere mindset de bedrijven binnen. Waar vroeger 40 jaar dienstverband gebruikelijk was, is vandaag de dag het vasthouden van kennis en ervaring de grootste uitdaging voor bedrijven.

Millenials kijken geheel anders tegen de markt aan maar ook tegen de traditionele hierarchie van bedrijven. Vaak goed geinformeerd en opgeleid zijn zij prima in staat om uw agility programma’s uit te voeren. Maar waarom laat u de werkvloer niet zelf de programma’s ontwikkelen?

Verantwoordelijkheid

Wordt het niet tijd dat de managers de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van verbeterprogramma’s overdragen aan de werkvloer. De werkvloer is de eerste laag die dagelijks wordt geconfronteerd met de nieuwste uitdagingen en de doorlopend veranderende vraag van de klant. Het wordt dus tijd dat u gaat investeren in de kennis van de werkvloer als het gaat om verbeterprogramma’s zoals lean en agility.

Dit betekent een andere organisatiestructuur die volledig open is en uw toptalent een op een koppelt aan de werkvloer. Zijn de vaste afdelingsstructuren nog wel geschikt in de organisatie van morgen? Vaak zijn die traditionele afdelingsstructuren de oorzaak van trage besluitvorming en ‘gedoe’ over bevoegdheden. Sloop de muren in uw organisatie door de afdelingen gewoon als zodanig op te heffen en in een geheel horizontale structuur op nieuw te organiseren.

Dat zal ongetwijfeld voor iedereen in de organisatie een enorme uitdaging zijn. U zult meerdere keren uw hoofd stoten maar houdt uw oog op de bal. Organiseer uw bedrijf zoals de samenleving ontwikkelt: open, horizontaal en enorm snel bewegend. De traditionele hark van uw organisatie past niet meer.

Lees ook:

Total workforce management