crisis, economie

G8 landen introduceren Open Data Centre

Naast de nodige meningsverschillen en beslommeringen over internationale politiek was er ook positief nieuws te melden. De G8 landen  hebben een Open Data Charter gepubliceerd waarin het belang van een open wetenschapspraktijk wordt benadrukt.

De G8 landen willen dat voor wetenschappelijk onderzoek, Open Data en Open Data Structuren, de standaard wordt. De landen zijn het er over eens dat open data sharing, leidt tot aanzienlijke meer innovatie dan gesloten[patentgestuurd] structuren.

Wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom kan een belemmering vormen voor het publiceren van gegevens als open data en hergebruik belemmeren. De G8-regeringen zullen in ieder geval hun eigen data beschikbaar stellen als open data, aldus het charter. De G8-landen zullen ook streven naar ‘datawijsheid’ zodat burgers en ondernemers leren hoe ze slim met gegevens om kunnen gaan.

Een recent voorbeeld van de kracht van open wetenschappelijke data is de publicatie van een ebook over eetbare insecten van wetenschappers van Wageningen University en de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Edible insects: future prospects for food and feed security werd binnen een week na publicatie 2,3 miljoen maal gedownload. Inmiddels is het boek meer dan 10 miljoen keer gedownload.

Dit voornemen kon wel eens van grote invloed zijn op het patentrecht en leiden tot het aanpakken van patenttrolling zoals dat nu vooral plaatsvindt in de farmaceutische industrie [DNA]

Een andere grote verandering die het met zich mee zal brengen, het is voornemen om zich uitsluitend te richten op Open Data Structuren. Dit zal een extra stimulans geven aan de Open Standaard gemeenschap die hier al jaren voor pleit ten faveur van de pogingen van bedrijven als Microsoft die vooral hun eigen standaard willen behouden.
De 5 principes die aan de basis staan van het charter zijn:

  • Open data als standaard uitgangspunt
  • Kwaliteit en kwantiteit
  • Bruikbaar en beschikbaar voor eenieder
  • Vrijgeven van data voor verbetering van Bestuur [ Governance]
  • Vrijgeven ten behoeve van innovatie

De laatste 2 principes zijn ingesteld om democratische instituties en ontwikkelingen te versterken in elk van de aangesloten landen. Gezien het feit dat Rusland deel uitmaakt van de G8 is dat opzienbarend.  Al is er nog veel werk te verzetten en de landen het charter ook nog ten uitvoer moeten brengen, is het voornemen een goed eerste stap naar meer vrijheid van informatie en kennis wat uiteindelijk landen en hun burgers ten goede zal komen.

Bron: Independent