retouren

Return Life Cycle Management

Met de toenemende schaarste van producten en de noodzaak om de negatieve milieueffecten van afval in te dammen, dient RLM geïntegreerd te worden in de huidige business processen.

Definitie
Return Life Cycle Management kunnen we definiëren als het management van alle processen en diensten in de keten met als doel het terug te winnen en hergebruiken van producten en materialen, met als doel het verminderen en reduceren van afvalstromen, op een wijze dat dit waarde toevoegt voor de gehele keten.

RLM is de aanvullende stap op supply chain management en zorgt ervoor dat de keten als geheel sluitend is. Van lineaire stromen naar een cirkel van gebruik en hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Met RLM wordt het Cradle-to-Cradle principe geïntegreerd in de bestaande businessprocessen.

Noodzaak.
Als we kijken naar de jaarlijkse afvalstromen dan wordt snel duidelijk hoe belangrijk RLM is.

In de Verenigde Staten ontdoet de consument zich jaarlijks van 47.400.000 computers, 27,2 miljoen televisies, en 141 miljoen mobiele apparaten. Slechts een kwart daarvan wordt gerecycled. Veel van de producten bevatten giftige stoffen zoals lood, kwik en cadmium. Daarnaast worden veel edelmetalen op deze manier weggegooid zoals koper, zilver, goud en palladium die makkelijk hergebruikt kunnen worden. Gezien de stijgende prijzen van grondstoffen, is hergebruik in toenemende mate een waardevol proces.

Zicht op Returns
Voor veel bedrijven eindigt de product life cycle op het moment dat deze finaal geconsumeerd wordt. Vanaf dat moment heeft men weinig zicht op het producten of zijn onderdelen, tot het moment dat het product via een RMA proces weer terug komt in de keten.

Veel bedrijven hebben echter niet de juiste processen en tools ter beschikking om effectief en efficiënt om te gaan met Returns. Tot op heden is Reverse Logistics nog altijd het kind van de rekening en wordt bestuurd door een veelvoud van versnipperde processen en systemen. Daarbij komt dat bij RMA vaak meerdere partijen betrokken zijn waardoor het zicht op het product snel verloren gaat.

Onderzoek door Blumberg Advisory Group laat zien dat meer dan 50% van de ondervraagden bedrijven niet tevreden zijn over hun huidige manier van besturen van hun Returns. Ook geven de bedrijven aan dat daarmee de Customer Satisfaction op een veels te laag peil ligt. Slechts 19% van de ondervraagden was werkelijk tevreden over het bereikte CS niveau.

Systemen.
Returns worden dan ook door een veelvoud van systemen bestuurd. In 41% van gevallen door een ERP vaak in combinatie met andere systemen. Ook sluiten de systemen van de diverse marktpartijen niet op elkaar aan. Hierdoor heeft een OEM amper zicht op de retourstromen. Of dit nu gaat om hergebruik, onderdelen of terugwinnen van grondstoffen.

Om die reden is het noodzakelijk dat een RLM in staat is om de communicatie tussen de verschillende partijen te integreren tot een volwaardig systeem. Daarnaast dient RLM geïntegreerd te worden in de bestaande strategie en businessprocessen van alle betrokken organisaties.

Organisatie voordelen
Integreren van RLM in de bestaande business strategie en processen middels geintegreerde [SaaS of Cloud] oplossingen levert bedrijven het inzicht om maximale waarde te halen uit een Retouren stroom.

  • Door betere benutting van bestaande processen en assets, kan een aanzienlijke kosten reductie gerealiseerd worden.
  • Integratie van administratie stromen en verbeteren van planning vermindert het fouten niveau en betere business beslissingen
  • De wetgeving dwingt bedrijven tot meer compliance als het gaat om het beheersen van het afval probleem.
  • Customer Satisfaction niveau zal aanzienlijk stijgen door betere informatievoorziening en beheer van de retourenstroom.

Conclusie.
De ontwikkeling van Return Life cycle en toenemende wetgeving op dit gebied dwingt bedrijven om te komen tot een integratie van hun bestaande processen met RLM. Niet alleen vanwege wetgeving of vermindering van de afval stroom maar ook vanwege de toenemende schaarste van essentiele grondstoffen. RLM biedt daar een belangrijke voorwaarde tot succes.

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak maar ook de waarde voordelen van RLM. Het reduceert de kosten aanzienlijk en verbetert de kwaliteit en service die aan klanten geleverd kan worden.  Daarmee biedt RLM de mogelijkheid om de bottom-line resultaten van een organisatie structureel te verbeteren.

Bronnen:
Reverse Lifecycle Management (RLM) – The next opportunity in reverse logistics  Blumberg Advisory
http://rlmagazine.com/