Digitalisering wordt belangrijker bij toenemende onzekerheid.

/
Onzekerheid die wordt bewerkstelligt door de verstoorde verhoudingen…