crisis, economie

Digitalisering wordt belangrijker bij toenemende onzekerheid.

Onzekerheid die wordt bewerkstelligt door de verstoorde verhoudingen…