wereld

Wint globalisering of nationalisme?

 Wint globalisering of nationalisme?

2017 wordt een belangrijk jaar. Op politiek terrein staan grote veranderingen op stapel maar dit jaar staan ook het economisch overleg van de G20 op de agenda.

Politiek.

Brexit blijft de gemoederen bezig houden en ook de nieuwe president van de Verenigde Staten koerst aan op een stevige protectionistische politiek. Daarnaast staan in Duitsland, Frankrijk en Nederland verkiezingen op de agenda. Partijen die pleiten voor afscheiding en een stevige nationalistische, protectionistische koers hebben de wind in de zeilen.

Piketty.

Het was het degelijke economische werk van Piketty die de problematiek van globalisering boven tafel tilde. De economische groei van afgelopen decennia ontwikkelde zich steeds meer eenzijdig. Eerst verloor de onderste maatschappelijke groepen de aansluiting maar langzaam kreeg ook de middenklasse last van de scheefgroei.

Politici hebben jaren verzuimd om hun arbeids en financiele markt op de juiste manier te hervormen zodat alle groepen in de samenleving konden meeprofiteren van globalisering. De vraag is of de politiek die les nu wel geleerd heeft? Vooralsnog kan die vraag niet bevestigend beantwoord worden. Maatregelen, die ook volgens WTO toegestaan zijn om de eigen markt wat meer bescherming te bieden, werden genegeerd. Belastingontwijking maatregelen worden opvallend vermeden.

Globalisering.

Het niet willen adresseren van de werkelijke problemen blijft de olifant in de kamer. Want de burger ziet wel degelijk de voordelen van globalisering. Die heeft de burger dagelijks in zijn handen ; de smartphone. Maar politici vergeten te vertellen dat de globalisering ook zijn negatieve effecten heeft. Continue alleen de voordelen benoemen, voldoet niet meer.

In de ontwikkelde landen verdwijnen steeds meer banen voor de lageropgeleiden. In de ontwikkelingslanden zien arbeiders hoe zij tegen een veels te schamel loon, ‘peperdure’ producten fabriceren voor de ontwikkelde landen. Beiden zijden ervaren de scheve verdeling.

G20

Dit jaar heeft Duitsland het voorzitterschap. Merkel heeft de eerste schot voor de boeg al gegeven:  “shape an interconnected world”, make globalization work for all, intensify international cooperation, and oppose isolationism and any return to nationalism. Opvallend dat zij het woord ‘Protectionisme’ vermijd. Iets waar Donald Trump vol op inzet met alle mogelijke consequenties van dien.

Gedeelde welvaart.

Met de verdere opkomst van automatisering en robotisering, is dit jaar belangrijker dan ook. Negeert de politiek de terechte zorgen van groepen in onze samenleving die geen aansluiting en profijt hebben van globalisering, dan vervallen we in nationalisme en protectionisme. Dat benadeelt uiteindelijk alle landen en zal politieke en geostrategische spanningen doen toenemen. Of springen de politici nu echt eens over hun schaduw heen en nemen ze maatregelen om globalisering beter en eerlijker te verdelen zodat de nieuwe ontwikkelingen niet alleen een boost geven aan onze economien maar ook iedereen daarin laten delen.