organisatieontwikkeling, logistiek management

Logistiek management

Logistiek management. Over de functie inhoud van managers bestaan verschillende opvattingen. Dit wordt veroorzaakt omdat de plaatsing en invulling van de functie nogal verschilt per bedrijf maar ook afhankelijk is van het niveau van de manager.

functie van management

Belangrijkste taak van een manager is het operationaliseren van de doelstellingen van de organisatie.  De bepaling van de doelstellingen van de organisatie ligt primair bij de directie. De verdere uitrol, specificatie hiervan geschiedt door de afdelingsmanagers.  Belangrijk voor managers is hun vermogen om hun leiderschap kwaliteiten ontwikkelen.

De kunst om mensen te beïnvloeden om te doen wat noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken, die door jou werden gezet, zodanig dat de medewerkers het willen doen.

Dat maakt management zo lastig en laat zien wat de belangrijkste factor is voor managers. Hun empathisch vermogen. Het kunnen omgaan met en beinvloeden van mensen. Bij veranderingen in organisaties is het streven naar continue verbeteren het uitgangspunt om duurzame resultaten te bereiken. Uw personeel, hun kennis, ervaring en attitude vormt de kritische succesfactor om dit te bereiken.

De juiste zaken doen en deze de eerste keer goed doen. Dat is de kern van effectief en efficient ondernemen. Management dat bewust is van deze voorwaarden en de vereisten die nodig zijn voor een specifieke functie, individueel of binnen een team, kan zijn aansturing hierop toespitsen.

Logistiek management

Dat logistiek een belangrijke driver is voor de performance en winstgevendheid van een organisatie, wordt alom onderschreven. Toch heeft Logistiek niet altijd de optimale focus in de Boardroom. Voor de logistiek manager om zijn vakgebied op de kaart te zetten. De logistiek manager dient des te meer zich duidelijk te profileren als een persoon die een brede kijk heeft op de organisatie, verbanden ziet en zodoende een significante rol speelt in het management team.

Leiderschap

Succesvol leidinggeven aan uw medewerkers om tot optimale resultaten is een eerste vereiste. Aantoonbare resultaten werken altijd het beste. De logistiek manager dient dan over de juiste kwaliteiten te beschikken op personele zaken. Dan gaat het niet om uw inhoudelijke kennis van logistiek, maar uw empathisch vermogen. In staat zijn de medewerkers mee te krijgen, hun te motiveren om de organisatie doelstellingen te verwezenlijken, zonder dat de manager continue dat moet opvolgen. Zorgen voor een gezonde verbeterreflex in uw organisatie.

In de vele jaren die ik als adviseur en interim manager heb gewerkt, is mijn ervaring dat onderstaande punten van wezenlijk belang zijn voor succesvol management:

  • Toon oprechte interesse in uw personeel, niet omdat u dat gelezen heeft in een managementboek. Werknemers prikken daar zo doorheen
  • Geef uw medewerkers niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook de noodzakelijke bevoegdheden. Wees geen micro manager
  • Wees niet bang dat uw medewerkers fouten maken. Dat gebeurt toch wel. Realiseer U dat U ook fouten maakt. Het maken van fouten is essentieel voor mensen om te leren. “het gaat niet om dat u valt, maar om de wijze waarop u weer opstaat”
  • Begeleid medewerkers intensief als zij nieuwe werkzaamheden/ verantwoordelijkheden krijgen. Versterk het goede, corrigeer op positieve manier de fouten. [Sustainable – Improvements methode]
  • Geef complimenten. Direct en in het openbaar. Brand mensen niet af. Hun fouten, zijn uw fouten!
  • Communiceer veelvuldig, wees open en transparant. Maakt U fouten, erken ze. Wees integer.
  • Wees voor alles uzelf. Niemand verwacht dat u een Superman bent.
  • Wees eerlijk tegen u zelf. Bent U de juiste manager op de juiste plaats? “Iedereen kan een spijker in een stuk hout slaan, maar niet iedereen is een timmerman”.