OBeTO Surveys – Online Benchmarks Tool

Op deze pagina vindt u verschillende surveys aan de hand waarvan kan worden vastgesteld hoe uw organisatie er voor staat. Achter deze website staat een afzonderlijke database gereed, waar U via de links naar door verwezen wordt.

De vragenlijsten zijn diepgaander dan u over het algemeen aantreft op het internet. Geen Quick & Dirty benadering, waarbij U eigenlijk nog niets weet. De analyses raken echt de kern van uw organisatie. Dat vergt enige tijdsinvestering van uw kant voor het beantwoorden van de vragen.

Daar tegenover staat een vrijblijvende toelichting en U heeft een gratis evaluatie rapport die U werkelijk inzicht geeft in de prestatie van uw organisatie. Uw gegevens zullen middels benchmarks vergeleken worden met performance indicators van o.a. The Supply Chain Council, WerC en Hoover.

Al uw bedrijfsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De ingevoerde gegevens zullen geanonimiseerd verwerkt worden. Daarmee helpt u de kwaliteit van de database verder te vergroten.

Hoe werkt het?

  • Invullen

    U vult een of meerdere vragenlijsten in. De database verzamelt de gegevens, op grond waarvan U, binnen 3 werkdagen, een Gratis persoonlijk evaluatierapport ontvangt.

  • Rapportage

    Geheel vrijblijvend licht ik in een persoonlijk gesprek de resultaten van uw organisatie toe, op basis van de door U ingevulde surveys

  • Advies

    In overleg wordt de beste aanpak vastgesteld en een projectvoorstel op maat aangeboden