waterbubbles

PVDA blijft op ZZP’er jagen

Onlangs heropende Mei Li Vos van de PVDA opnieuw de discussie over verplichte verzekeringen voor zelfstandigen [ ZZP’er ]. Maar net als voorgaande keren heeft ze de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem.

De zelfstandigen markt is uiterst divers. Van bouwvakkers tot adviseurs en van loodgieters tot SAP specialisten. De redenen waarom mensen zelfstandige zijn geworden zijn bijna net zo divers. Het maakt deze markt moeilijk grijpbaar voor de politiek, waardoor uniforme maatregelen misschien de ene subgroep goed uitkomen, waar de andere groep in het nauw komt.

Verzekeren.

Heikel punt voor zowel de zelfstandige als de politiek is de lage graad van verzekeren. Veel verzekeringen, arbeidsongeschiktheid – werkeloosheid, zijn dure verzekeringen. En de betaalbare versies zijn vaak dermate uitgekleed dat ze nauwelijks toegevoegde waarde bieden. Voor veel zelfstandigen, zeker in de huidige moeilijke financiële periode, om zich niet te verzekeren. Velen beschouwen het ook als een ondernemers risico. Maar dat gaat niet op voor alle subgroepen.

Schijnzelfstandigheid.

Het aantal zelfstandigen is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Enerzijds door de aanlokkelijkheid van verdiensten, de drang naar onafhankelijkheid maar ook doordat men het als enige uitweg beschouwd. De versoepeling van arbeidwetgeving en de slechte naleving en controle heeft tot veel wantoestanden geleid op de arbeidsmarkt. De openstelling van de grenzen zorgde voor een grote instroom van buitenlandse arbeidskrachten. Op zichzelf een goede zaak, maar door de massale ontduiking van wetgeving ontstond er een oneerlijke concurrentiestrijd tussen Nederlandse werknemers en buitenlandse.

De Overheid wordt al jaren op dit fenomeen gewezen maar onderneemt nauwelijks stappen tegen malafide bedrijven of dubieuze uitzendconstructies waardoor massaal de arbeidswetgeving wordt ontweken. Tevens worden er schijnconstructies ontwikkeld waardoor belasting en premies ontweken of zelfs ontdoken worden. Ondertussen heeft de Nederlandse werknemer het nakijken.  Wil de Nederlandse werknemer nog concurreren met dit aanbod, dan rest zelfstandigheid als optie. De opbrengsten zijn door de scheve strijd, dermate laag dat van een fatsoenlijk inkomen geen sprake meer is.

Schijnoplossingen.

Deze subgroep heeft dan ook niet de mogelijkheid om goede reserves op te bouwen of zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Terwijl het wel de subgroep betreft die een significant hoger risico loopt dan bijvoorbeeld de organisatieadviseur. Voor die groep wil de PVDA verplichte verzekeringen instellen.

Een dergelijke veplichting leidt tot een nog grotere inkomensval voor deze subgroep, terwijl de andere zelfstandigen zich aangetast voelen in hun vrije ondernemers bestaan. Je wordt geen zelfstandige om weer geschaard te worden onder de collectieve lastendruk. Het werkelijke probleem wordt door de PVDA niet opgelost. De valse concurrentie op de arbeidsmarkt. Het aantal controleurs is marginaal, de wetgeving ontoereikend en de belastingdienst heeft geen tijd en mensen meer door aanhoudende bezuinigingen. Dat de Overheid hierdoor vele miljoenen aan belastingen en premies misloopt schijnt niet echt door te dringen bij de PVDA. Meer inspecteurs in het veld verdienen hun salaris met gemak terug en zorgt voor eerlijkere verhouding op de markt.

Toezicht

Door beter toezicht en aanscherpen van de eisen voor zelfstandigen, zullen de schijnconstructies kunnen verdwijnen. Daarmee vermindert ook de noodzaak tot verplichte verzekeringen. De werkelijke groep zelfstandigen kan zich via samenwerkingsverbanden, zoals die nu al bestaan en ontwikkelen, zich vrijwillig verzekeren wanneer zij dat opportuun achten. Daar is geen wetgever voor nodig. Met het opschonen van de markt ontstaan ook betere verhoudingen en wordt een financiële ratrace voorkomen. Voor alle betrokken partijen een absolute must. Dus laat Mei Li Vos zich richten op werkelijke kernproblemen en niet het zoveelste brandje proberen te blussen met schijnoplossingen een achterhaalde ideologie die zich richt dat alle mensen in loondienst dienen te zijn, zoals Hans Spekman dat ooit eens verwoordde.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *