Artikelen door

Voorraad berekeningen en analyse.

Voorraad berekeningen en analyse kunnen worden gebruikt om de algehele efficiëntie van een bedrijf te meten. Over het algemeen duidt een hogere voorraadomzet op betere prestaties en een lagere omzet op inefficiëntie.

Logistiek management

Logistiek management. Over de functie inhoud van managers bestaan verschillende opvattingen. Dit wordt veroorzaakt omdat de plaatsing en invulling van de functie nogal verschilt per bedrijf maar ook afhankelijk is van het niveau van de manager.

Data als basis voor besluitvorming.

Besluitvorming binnen organisaties willen het liefst doen op basis van objectieve data. Qua data lukt dat vaak wel maar de objectiviteit van management is vaak het probleem. Context “We vertrouwen op God. Alle anderen brengen gegevens mee”, aldus Edwards Deming. De sleutel tot het nemen van objectieve beslissingen is niet alleen gelegen in de betrouwbaarheid […]

Efficiency prevaleert boven nieuwe banen

Het streven naar Efficiency zorgt er wel voor dat de Amerikaanse economie  weer in de lift zit, maar de werkloosheidscijfers blijven op hetzelfde niveau. Na een economische terugval kan het, ondanks het overheidsbeleid, even duren voordat de werkloosheid afneemt.

Veranderingen in het Midden-Oosten

Zelfs onvoorstelbaar lijkt het bijna onwaarschijnlijk, maar de veranderingen in het Midden-Oosten volgen elkaar in hoog tempo op. Aangezien het Midden-Oosten, ondanks de voortdurende dictatoriale repressie, al jaren een zekere stabiele factor is, is aan dit oppervlakkige gemak een bruut einde gekomen. Het kan een positieve verandering zijn, maar de uitkomst is onzekerder dan ooit.

Heroverweeg Corporate Governance

Corporate Governance is de aard en omvang van de aansprakelijkheid van mensen in het bedrijf. Het omvat de relaties met interne en externe stakeholders. De huidige economische crisis en bovendien de hoofdoorzaken ervan, zouden bedrijven ertoe moeten aansporen hun bestuur opnieuw naar hun belanghebbenden te herzien.

De crisis in Nederland verergert.

De mondiale crisis in 2008 had Nederland aanvankelijk slechts licht last van de effecten in vergelijking met Zuid-Europese landen. Dit jaar keren de tabellen zich tegen de Nederlandse economie, met oplopende werkloosheid als grootste risico.

Beheer uw energie verbruik.

Energie verbruik onder de loep nemen is voor manager nu belangrijk geworden. De industrie en de transportsector zijn de sectoren die sinds 2008 het hardst zijn getroffen door de economische neergang. De daling van de winstgevendheid heeft managers ertoe aangespoord hun energieverbruik onder de loep te nemen.

Europees crisis herstel in zicht?

Het Duitse ministerie van Financiën heeft vandaag aangekondigd dat hun tekort eind dit jaar zal zijn verholpen. Door te hoge inkomstenbelastingen kon Duitsland een dergelijk resultaat realiseren. Dat opent nieuwe perspectieven voor de Europese crisis.

Ga uit je kantoor.!

Iedereen kent het vast wel. Aan het begin van je werkdag zit je vol met plannen, doen en doen. Aan het eind van de dag heb je je actielijst nauwelijks ingevuld.