• medical

Samenvatting

Het bedrijf verkoopt en verhuurt een totaalpakket aan zorghulpmiddelen en verzorgt adaptaties, reparaties en onderhoud aan deze middelen. Klantenkring bestaat uit particulieren, zorginstellingen, ziekenhuizen, gemeentes en zorgcentra. Het bestond oorspronkelijk uit 3 business units die gedurende het project zijn samengevoegd op 1 locatie met een uniforme werkwijze

Periode: April 2011– April 2012

Sector: Medisch – Zorg hulpmiddelen

Functie: Interim manager logistiek & Project manager Navision 2009

Opdracht specificaties

Opdracht

Verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van de business unit en direct leidinggevend aan 15 fte. Verantwoordelijk voor realisatie uniforme en efficiënte logistieke structuur om te voldoen aan de contracteisen van klanten tav o.a. doorlooptijden, OTIF en product kwaliteitseisen. Daarnaast is een goed ingerichte logistieke structuur een voorwaarde om de beoogde autonome groei en verdere bedrijfsovername te realiseren. Ondersteuning bij aanbestedingsprocedures en realisatie ISO 9001 & 14001.

Meer info

Het taken pakket bestond uit het analyseren van de organisatorische en logistieke structuur van de organisatie. Evaluatie van kennis en ervaring van personeel en trainingsprogramma ontwikkelen. Het implementeren van een organisatie breed management systeem incluis de juiste rapportages en KPI om aansturing van een groeiende organisatie te kunnen realiseren. Aanvullend heb ik het projectmanagement van Navision overgenomen. Organisatorische en logistieke requirements gedefinieerd zodat Navision zou aansluiten en ondersteunen bij de nieuwe structuur.

Resultaten
  • Verkorting doorlooptijden standaard en special products
  • Voorraad beheers systeem via Navision gerealiseerd
  • Volledig management rapportage ontwikkeld
  • Nieuw logistiek concept ontwikkeld en geimplementeerd
  • Invoering en uitrol van personeelseoordeling systeem
  • Evaluatie van benodigde bezetting in nieuwe situatie [ manload]
  • Ontwikkeling geheel nieuwe layout van uitgebreide locatie, zowel operatie als offices
  • Begeleiding  en  aansturing  samenvoeging  van  Rotterdam  unit  naar Dordrecht.
  • Succesvolle implementatie Navision 2009.
  • ISO 9001 14001 certificering.

Overige case studies

data_analyse
SalesenOperationsplanning
bakery
airfield
busmenwithlaptop
chemicalplant
medical
water
concept
foodindiustry
cityatwater