• busmenwithlaptop

Samenvatting

Het bedrijf is een premium reseller van Apple producten en accessoires. Haar unieke concept van 21 winkels, business to business, education en Ecommerce, heeft zich in korte tijd ruimschoots bewezen. Vanuit de locatie Utrecht bedient de organisatie haar winkels in voornamelijk de Randstad en het zuiden en levert door het hele land aan bedrijven en onderwijsinstellingen. Daarnaast heeft zij haar eigen technische dienst die volgens Apple normeringen werkt

Periode: September 2012– Februari 2013

Sector: Retail

Functie: Operationeel manager – Inkoop

Opdracht specificaties

Opdracht

Bij de sterke groei als gevolg van verschillende overnames, was de interne organisatie onvoldoende meegegroeid. Hierdoor stagneerde de doorstroom van goederen en informatie. Afdeling Inkoop, Logistiek en winkels werkte onvoldoende samen om te zorgen voor een optimale bevoorrading van winkels. Veel Out-of-Stock of grote over stock was hiervan het gevolg. De landelijke service had moeite om de gestelde normeringen te realiseren. De samenwerking met Sales – & Marketing stokte op cruciale momenten om specifieke acties tot een succes te maken.

Meer info

Het takenpakket bestond uit de aansturing van de afdelingen Inkoop, Logistiek, Distributie en Technische dienst. Bestaande processen en procedures heb ik in kaart gebracht en geanalyseerd op grond waarvan de eerste concrete verbeteringen zijn doorgevoerd. Taken, verantwoordelijkheden en competenties van medewerkers heb ik in vastgelegd en basis beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers. Met externe partij, waaronder Apple, zijn duidelijke afspraken gemaakt over beheersing van de toeleveringen, via effectief ordermanagement. Intern is een nieuw logistiek concept ontwikkelt en in concrete taken uitgewerkt.

Resultaten
  • Verlaging van out of stock met meer dan 80%
  • Reductie van over stock situaties.
  • Ingericht intern supply chain proces
  • Vastlegging taken, verantwoordelijkheden en competenties
  • Volledige herinrichting Warehouse retail & B2B
  • Herstructurering afdeling technische dienst
  • Optimalisatie van informatiebeheer in SAP Business One.

Overige case studies

data_analyse
SalesenOperationsplanning
bakery
airfield
busmenwithlaptop
chemicalplant
medical
water
concept
foodindiustry
cityatwater