• SalesenOperationsplanning

Samenvatting

Het bedrijf verzorgt de transmissie van digitale satelliet televisie in Nederland via de Astra satelliet. Daarnaast heeft zij een vestiging in Vlaanderen. Het bedrijf is continue ontwikkeling om de snel veranderende media markt te bedienen met steeds nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden met andere digitale diensten.

Periode: 2006

Sector: Media

Functie: Logistiek Manager

Opdracht specificaties

Opdracht - Logistiek

Als Logistiek manager verantwoordelijk voor de herinrichting van de value chain. Door de marktontwikkelingen heeft het bedrijf gekozen voor voorwaartse integratie in de keten. Het bedrijf heeft daarmee een groothandel functie ter hand genomen. Daarnaast is door de ontwikkeling van een webshop, ook een retail functie ingebouwd. Dit betekent dat de inkoop, assemblage en distributie functie herzien dient te worden. De grondslag voor de logistieke keten zal gebaseerd zijn op het SCOR model. Met het management team zijn duidelijke doelstellingen bepaald:

 • On Time and In Full delivery – 95%
 • Flexibiliteit van de keten [score 4]
 • betrouwbaarheid van de voorraad met minimaal 97,5 %

Voor langere termijn is bepaald:

 • verminderen gemiddelde voorraad hoogte
 • kosten van interne logistiek verlagen
 • Cash to cash omlooptijd verhogen
Opdracht ICT

In oktober is gestart met de selectie van software pakketten welke de ontwikkeling van de organisatie verder dient te ondersteunen. Als doel is daarbij geformuleerd: “Integraal software systeem welke de organisatie in staat stelt om de volledige goederen – en informatiestroom te waarborgen, zodat de goederen en bijbehorende informatie en geldstromen binnen de organisatie optimaal verloopt tegen de laagst mogelijke kosten. Na opgestelde shortlist is Exact globe 2003 aangeschaft.

De scope van het project: Afdelingen Logistiek, Productie, Finance, Inkoop, Sales / Marketing, Interface IBS, transitie Productie. Project is opgedeeld in 3 fases vanwege de geïdentificeerde risico’s. [ o.a. interfaces, lage ERP kennis in organisatie, geografische spreiding]

Meer info

Logistiek

De interne goederen – informatie en bijbehorende geldstroom is in kaart gebracht. Deze is vervat in een management systeem. Op lager niveau zijn voor logistiek alle proces stromen in kaart gebracht en geëvalueerd. De aanwezige menselijke kwaliteit is in kaart gebracht en beoordeeld. De interne sterkte van de organisatie is middels de Baldrige methode geëvalueerd.

In een periode van 13 weken zijn voor logistiek en productie nieuwe en verbeterde procedures opgesteld. De productie locatie heeft een wijziging in bezetting doorgevoerd om de kwaliteit van productie administratie op niveau te krijgen. Alle artikelen zijn in kaart gebracht, invoering van een voorraad locatiesysteem en een nul telling uitgevoerd. Het management concept voor de organisatie is aangepast om een sluitende informatie stroom te realiseren en daarmee een effectieve organisatie aansturing mogelijk te maken.

ICT

De oplevering van het ERP systeem is on time and in full gerealiseerd. Fase I en II zijn probleemloos doorlopen. Fase III is aangepast vanwege de risico factoren van koppeling met externe IBS systeem tbv satelliet communicatie. De koppeling is offline gelegd en functioneel.

Resultaten
 • On Time and In Full delivery – 95%
 • Flexibiliteit van de keten [score 4]
 • betrouwbaarheid van de voorraad met minimaal 97,5 %
 • Strategie van Make to stock gecombineerd met Make to Order
 • EXact Globe 2003 succesvol en tijdig geimplementeerd
 • Integratie van verschillende locaties op logistiek en ICT gebied
 • Volledige value chain in kaart gebracht.
 • Personeel getraind op logistiek en Exact

Overige case studies

data_analyse
SalesenOperationsplanning
bakery
airfield
busmenwithlaptop
chemicalplant
medical
water
concept
foodindiustry
cityatwater