• chemicalplant

Samenvatting

Op de Site in Antwerpen zijn meerdere chemische bedrijven gevestigt die de shared services Energie en Maintenance delen. De opdrachtgever is een internationaal georienteerde chemische organisatie die naast haar activiteiten op chemicals haar shared services ter beschikking stelt aan derden.

Periode: September 2013– Oktober 2012

Sector: Chemie

Functie: Sr Management consultant – Analist

Opdracht specificaties

Opdracht

De opdrachtgever heeft te maken met steeds strenger wordende eisen als het gaat om beheer en onderhoud van chemische installaties. Het service niveau van beheer en onderhoud is hierdoor de afgelopen jaren onder druk komen te staan.

Meer info

Analyse van de gehele onderhoudsorganisatie ten bate van de eigen plants & 3rd party clients. Vaststellen verbeterpotentieel in organisatorische opzet en de uitvoering hiervan te identificeren en te kwantificeren. Definitie van een gedetailleerd implementatieplan en een rendabele business case.

Resultaten

De organisatie is doorgelicht op financieel, strategisch en operationeel nivo. De opgestelde business case bevat aanbevelingen op het gebied van herinrichting van de organisatorische structuur, zodat deze beter aansluit op de geformuleerde strategische doelstellingen. De financiele evaluatie heeft inzichtelijk wat de contributie is van de verschillende shared service [cold en hot spots]

Op Operationeel nivo is een diepgaande analyse gedaan van de criticaliteit van de Operation en de OEE prestaties. Daarnaast is gekeken of het projectmanagement de adequate middelen heeft om haar functie te kunnen vervullen. De werkelijke uitvoering van de verschillende vormen van onderhoud zijn middels proces – en arbeidstudies in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar de effectiviteit en efficiency van het werk. Dit is gerelateerd aan de totale werkbeheersing door de organisatie. Zijn er duidelijke operationele doelstellingen, wordt dit juist en tijdig gepland en op welke wijze vind opvolging en verbeteringen plaats in de organisatie en in het werk. De gepresenteerde business case was voor the Board of Directors voldoende aanleiding om op korte termijn tot project over te gaan.

Overige case studies

data_analyse
SalesenOperationsplanning
bakery
airfield
busmenwithlaptop
chemicalplant
medical
water
concept
foodindiustry
cityatwater